Kursus

Udenlandsk arbejdskraft – kend reglerne når du ansætter og udstationerer

Har din virksomhed brug for et overblik over reglerne ved brug af medarbejdere fra udlandet? Er det svært at vide, om en medarbejder skal have en arbejdstilladelse, registreres ved Statsforvaltningen eller registreres i register for udenlandske tjenesteydere (RUT), og hvilke ansættelsesvilkår medarbejderen skal have efter de danske regler, og til sidst hvilke regler medarbejderen kan tage med fra udlandet? – Så er dette ATL-kursus noget for dig.

Udstationering af egne medarbejdere i udlandet kan give mange fordele og stor fleksibilitet for din virksomhed. Det samme kan ansættelse af udlændinge på virksomheden i Danmark. Det er derfor værd at have et godt kendskab til reglerne på området.
 
På dette kursus vil eksperter fra DI og Udbetaling Danmark undervise om reglerne for social sikring ved udenlandsk arbejdskraft og for danskere, der er udstationeret i udlandet. Det er ydelser som sygesikring og sygehusbehandling, dagpenge ved sygdom og barsel samt sociale pensioner som folkepension og førtidspension. Som hovedregel er medarbejderen omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor medarbejderen arbejder, uanset hvor medarbejderen bor. Men der er en række undtagelser.
 
Deltagerne vil blive guidet igennem de forskellige krav til arbejdstilladelse, registrering af EU-borgere, og hvilke krav der er for, at medarbejdere fra udlandet kan arbejde for en virksomhed her i landet. 
 
Vi vil gennemgå forskellen på egne medarbejdere, udlejede medarbejdere, vikararbejde og andre virksomheders medarbejdere. Hvilke ansættelsesvilkår skal de forskellige medarbejdere have, og hvem er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at medarbejderen fra udlandet får de rigtige ansættelsesvilkår. Vi tager også fat på udstationeringsreglerne. Deltagerne på kurset vil få et overblik over, hvornår der er tale om udstationering eller lokalansættelse, og hvilken indflydelse det har på ansættelsesforholdet. 
 
Endelig vil vi gennemgå ATL-overenskomsten og overenskomstens regulering af det grænseoverskridende arbejde. Der vil også være mulighed for at spørge ind til andre af DI´s overenskomster herunder Industriens Overenskomst og særbestemmelserne i denne.
 
På kurset vil du få udleveret materiale, så du har retningslinjerne ved hånden, næste gang du skal håndtere problemstillinger om udenlandsk arbejdskraft.
 

KURSET HENVENDER SIG TIL

Nye og rutinerede arbejdsledere, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere, der beskæftiger sig med udenlandske medarbejdere i hverdagen eller har interesse i viden om området. Du vil opnå viden om brug af udenlandsk arbejdskraft og udstationeringer.

Afmeldingspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Undervisere

Mette Engelbrecht Jensen

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 6073 3129
  • Direkte: +45 3377 3402
  • E-mail: meej@di.dk

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

  • Mobil: +45 5213 2361
  • Direkte: +45 3377 3731
  • E-mail: mreb@di.dk
Natasha Corina Nauth-Misir

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

  • Direkte +45 3377 4502
  • Mobil +45 5213 2387
  • E-mail ncnm@di.dk