Kursus

Arbejdsskader og sygefravær

Trivsel og arbejdsglæde er en vigtig del af en velfungerende arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan samtidig være med til at reducere sygefravær og dermed forbedre virksomhedens resultat. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø nedbringer ligeledes risikoen for ulykker, hvilket samtidigt nedbringer risikoen for påtaler og bøder fra Arbejdstilsynet.

Som arbejdsleder skal du medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det pågældende arbejdsområde, der ledes. Der er altså god grund til at være opdateret på, hvordan du i din virksomhed kan være med til tage ansvar for et sundt arbejdsmiljø.

Sygefravær rejser ofte en række problemstillinger som virksomheden skal håndtere. Det omfatter f.eks. spørgsmålene om, hvornår der egentlig er tale om sygdom, om det er muligt at afskedige en sygemeldt medarbejder, samt hvornår der skal betales sygeløn og sygeferiepenge. Få svaret på disse og mange flere spørgsmål, og bliv godt klædt på til at modtage besøg fra Arbejdstilsynet.

På kurset vil de forskellige faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet blive gennemgået. Der vil være fokus på mellemlederens ansvar for et godt arbejdsmiljø og samt på lederens rolle, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Du vil endvidere blive inspireret til, hvordan du kan medvirke til at forebygge arbejdsulykker, ligesom vi ser på mulighederne for at nedbringe sygefravær på arbejdspladsen.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Medarbejdere i HR-afdelinger samt ledere med personaleansvar.

Afbudspolitik

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 3 arbejdsdage, før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 3 arbejdsdage, før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger ATL et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms for halvdagskurser og kr. 1000,- ekskl. moms for heldagskurser. Dette uanset årsag til afbuddet. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration m.m. Afmelding skal ske skriftligt via mail til atl@di.dk og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist.

Underviser

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

  • Mobil: +45 5213 2361
  • Direkte: +45 3377 3731
  • E-mail: mreb@di.dk

Underviser

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2228 8475
  • Direkte: +45 3377 4847
  • E-mail: sli@di.dk
Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær

Kontakt Natasha, hvis du har spørgsmål til tilmelding, afbud og andet i forbindelse med kurset

  • Direkte +45 3377 3698
  • Mobil +45 2085 7447
  • E-mail pith@di.dk