Foto: Colourbox

19.11.19 ATL Nyheder

Vognmænd med varebiler får kæmpebøder

Politiet er begyndt at udstede store bøder til chauffører og vognmænd, som ikke overholder de nye regler for varebiler. Hvis der mangler en varebilstilladelse, koster det 35.000 kroner for vognmanden. Mangler chaufføren et uddannelsesbevis, koster det en bøde på 4000 kroner til chaufføren og 8000 kroner til vognmanden. Tal fra Færdselsstyrelsen antyder, at et stort antal vognmænd stadig ikke har papirerne i orden.

I begyndelsen af oktober stoppede politiet en varebil, der kørte med pakker i Vordingborg. Chaufføren havde ikke noget uddannelsesbevis, som han skal have efter de regler, som trådte i kraft 1. juli.  Det kostede chaufføren en bøde på 4000 kroner, mens en bøde på 8000 kroner blev sendt til vognmanden.

De nye regler skelner mellem varebiler, der kører for et firma – for eksempel de varebiler der tilhører håndværkere – og varebiler, der kører for fremmed regning.

Hvis man hører til sidstnævnte skal vognmanden have en varebilstilladelse, hvis han kører med pakker, der vejer over 11 kg. Og chaufføren skal have bevis på, at han har gennemført den krævede uddannelse. Den uheldige chauffør i Vordingborg havde ikke gennemført uddannelsen.

Nu falder bøderne

De første tre måneder efter at reglerne trådte i kraft, udskrev politiet ikke bøder. Betjentene har udelukkende vejledt vognmænd og chauffører. Men i oktober udløb tre-måneders perioden, så nu kan der falde en bøde, hvis man bliver stoppet.

Vi har ingen planer om at lave store fælles kontroller før til næste år. Men engang i mellem stopper vi en varebil og kontrollerer papirerne, siger politikommissær Søren Skotte fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. 

Ved kontrollen i Vordingborg stoppede Sydsjællands og Lolland-Falster Politi også en varebil, hvor chaufføren ikke havde registreringsattesten med. Det kostede en bøde på 5000 kroner. Og der kom en varebil forbi uden cvr-nummer på siden af bilen. Det kostede også 5000 kroner.

Nordjyllands Politi har inden for den seneste halvanden måned uddelt 20 bøder på 35.000 kroner til vognmænd, der ikke har en varebilstilladelse. Det oplyste Færdselsstyrelsen på et møde i sidste uge, der ellers handlede om de store bøder til chauffører og vognmænd med lastbiler.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil Søren Skotte meget gerne være fri for at uddele bøder.

Hvis man er i tvivl om reglerne, er man velkommen til at ringe. Vi vil hellere vejlede end udskrive bøder, siger han.

Mange har stadig ikke orden i papirerne

Noget tyder på, at der er en del vognmænd, som endnu ikke har styr på papirerne. Man anslår, at der er 4046 virksomheder i Danmark, som kører varebil med gods for fremmed regning. Færdselsstyrelsen har 8. november 2019 modtaget i alt 3189 ansøgninger om at få en varebilstilladelse. De 2622 ansøgninger er færdigbehandlet.

Tallene bekymrer ATL’s direktør.

Jeg vil kraftigt opfordre til, at man får søgt om en varebilstilladelse, hvis det endnu ikke er sket. Og det gælder også om at få chaufførerne sendt på kursus. Medlemmer af ATL er naturligvis meget velkommen til at tage fat i os, hvis de er i tvivl om noget, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Færdselsstyrelsen har for længst arbejdet sig gennem bunken med ansøgninger, som betød, at der for et halvt år siden var tre måneders ventetid på at få en varebilstilladelse. I dag behandler styrelsen relativt hurtigt de ansøgninger, der kommer ind.

Vi modtager fortsat mellem 30 og 50 ansøgninger om ugen, og af dem har vi lige nu syv liggende. Det vil sige, at der er tale om ansøgninger, vi netop har modtaget og endnu ikke er gået i gang med at behandle. Vi er således fuldt ud med i behandlingen af nye sager, siger kontorchef Kasper Bruun Graversen fra Færdselsstyrelsen.

Resten af de ikke-færdigbehandlede ansøgninger er under behandling. Her afventer vi i de fleste sager oplysninger fra ansøgeren selv. Der er bl.a. knap 80 ansøgninger, hvor det eneste der mangler, før ansøger kan få udstedt sine tilladelser, er, at ansøger betaler, siger han.

Færdselsstyrelsen opfordrer til, at ansøgere tjekker deres virksomheds e-boks eller kontakter styrelsen, så ansøgningerne kan blive behandlet færdigt.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk