Foto: Colourbox

17.12.19 ATL Nyheder

Folketinget behandler lov om fair konkurrence

Folketinget behandler lige nu et lovforslag, som skal sikre fair konkurrence og lige arbejdsvilkår ved gods- og buskørsel, cabotagekørsel samt kombineret transport. Lovforslaget er en udløber af Kurt Beier-sagen.

I september nedsatte regeringen et lovforberedende udvalg, der skulle se nærmere på, hvordan man bedst kan implementere de fælles anbefalinger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Vejtransportudvalget afleverede for et par uger siden en betænkning med anbefalinger til, hvordan man kan sikre fair konkurrence. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagde i den forbindelse:

-          Indsatsen mod social dumping er højt prioriteret af denne regering. Jeg har netop modtaget udvalgets anbefalinger, som jeg ser frem til at drøfte med Folketingets partier med henblik på hurtigt at indgå en god politisk aftale.

Transportminister Benny Engelbrecht sagde:

-          Det er afgørende, at vi i større grad får ordnede forhold på de danske veje. Vejtransportområdet er et område, der traditionelt har været svært, fordi det i sagens natur er grænseoverskridende. Derfor ser jeg også frem til at arbejde videre med disse anbefalinger sammen med Folketingets partier.

Det er i skrivende stund usikkert, om loven bliver vedtaget inden jul.

Læs betænkningen her.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk