18.06.19 ATL Nyheder

Kommentar: Vigtige emner i valgkampen

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Valgkampen var en stor balje suppe af løfter og forslag. Men hvis vi koger valgkampen ind, så der kun er to dråber tilbage i bunden af gryden, står der ”klima” på den ene og ”varme hænder” på den anden. Det er to emner, der er meget relevante for transportbranchen.

Mange områder vil være i politikernes søgelys i de kommende år, når de skal indfri nogle af de klimaløfter, som de udstak under valgkampen. Der er ingen tvivl om, at der også vil være fokus på enhver form for transport såvel personbiler, busser og lastbiler. Her vil det gælde om at finde flere økonomisk holdbare løsninger fremfor blot grønne løfter. Vi må samtidig håbe, at vi i fremtiden vil opleve nye kvantespring i forskning og teknologiudvikling indenfor  alternative, grønne brændstoffer, som kan bruges rentabelt i den tunge transport. Der er interessant forskning i gang inden for det felt.

Spørgsmålet om ”varme hænder” har vi også en interesse i. Vi har brug for hænder, som kan tage om rattet i lastbilerne og sørge for, at varerne bliver leveret. Det er afgørende for, at vores samfund fungerer.

På Folkemødet drøftede vi, hvordan vi får flere kvinder ind i branchen. Det er særdeles relevant. Men vi skal også have fat de helt unge af begge køn, og hvis vi kan få de lidt ældre til at skifte branche, vil det også være godt.

Når politikerne talte om ”varme hænder” i valgkampen, handlede det ofte  om, at der er brug for flere i den offentlige sektor. Men vi har – og vil få endnu mere - brug for mandskab i vejgodstransportsektoren. Det budskab vil jeg gerne sende, nu hvor valgkampen er overstået.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk