16.08.19 ATL Nyheder

Flere vejsidesyn

Færdselsstyrelsen har skærpet kontrollen med tunge køretøjer på vejene efter krav fra EU. Styrelsen og politiet har en målsætning om at kontrollere cirka 5000 danske og udenlandske køretøjer om året.

Formålet med vejsidesyn af erhvervskøretøjer er at kontrollere, at køretøjerne er i en teknisk sikker og miljømæssig acceptabel tilstand – både for færdselssikkerheden og miljøet. Vejsidesynet er altså et supplement til det periodiske syn.

De hyppigste fejl ved vejsidesyn er fejl på køretøjers bremser og dæk samt lysende kontrollamper, der indikerer fejl ved f.eks. motorstyring eller ABS-bremser.

I lastbiler er der derudover ofte eftermonteret udstyr som hylder på instrumentbrættet eller vindafvisere, der forringer udsynet gennem forruden eller de forreste sideruder. Andre fejl ved lastbiler kan være, at der er eftermonteret flere lygter end tilladt.

Læs mere om vejsidesyn her.