16.08.19 ATL Nyheder

Opkrævning til fonde på vej

Medlemmer af ATL modtager i denne uge en opkrævning til HTSK-fonden og HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond. Sidste frist for indbetaling er den 14. september.

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden. Til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond opkræves 20 øre pr. arbejdstime omregnet til 329,91 kr. pr. medarbejder pr. år. Til Transportens Udviklingsfond opkræves 25 øre pr. arbejdstime omregnet til 1,55 promille af lønsummen.  

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2019 vil blive sendt ud i februar 2020.