Foto: Colourbox

02.09.19 ATL Nyheder

Lovgivning ovenpå Kurt Beier-sagen kan være på vej

Regeringen er på vej med en lov, der skal sikre, at udenlandske transportvirksomheder i forbindelse med visse former for kørsel skal aflønne efter det danske lønniveau. Udmeldingen kommer i kølvandet på Kurt Beier-sagen.

I starten af november 2018 blussede den såkaldte Kurt Beier-sag op, da det kom frem, at et større antal filippinere levede under kummerlige forhold på en grund ejet af virksomheden. Senere samme måned vedtog et enigt folketing et beslutningsforslag, der pålagde regeringen at ”lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold” i forbindelse med blandt andet cabotagekørsel og kombinerede transporter på gummihjul i Danmark. Det førte til nedsættelse af et udvalg med repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet og transportbranchen som har holdt et antal møder om sagen. I udvalget afleverede arbejdsmarkedets hovedorganisationer, DA og FH, et fælles papir med en række anbefalinger til regeringen, som nu vil indgå i det lovforberedende arbejde.

DA og FH foreslår at præcisere en række krav til aflønningsniveau efter godskørselsloven og at stille krav om et lønniveau til visse former for udenlandsk kørsel i Danmark.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har meldt ud, at regeringen vil sikre, at udenlandske vognmænd betaler deres chauffører en timeløn, der svarer til gennemsnittet af overenskomsterne på transportområdet, når de kører i Danmark. Ministeren har overfor Ritzaus Bureau understreget, at regeringen ikke vil blande sig i, hvad lønnen skal være.

”Vi vil bare sikre, at man skal betale en løn, der passer til gennemsnittet af overenskomsterne”, udtalte beskæftigelsesministeren til Ritzau i sidste uge.

-          Det er værd at mærke sig, at et helt enigt folketing står bag folketingsbeslutningen ovenpå Kurt Beier-sagen, siger direktør i ATL, Lars William Wesch.

Siden november har det altså været en bunden opgave at agere hurtigt og konkret ovenpå Kurt Beier-sagen. Folketinget kunne have løst opgaven selv, men såvel den tidligere som den nuværende regering har valgt at lytte til arbejdsmarkedets parter.

-          Der ligger nu en række anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter, DA og FH, hvor man giver en række bud på nogle krav om lønniveau og kontrol af samme - uden at gå på kompromis med den danske model, siger Lars William Wesch.

Forslagene fra DA og FH handler om udenlandsk kørsel, der konkurrerer direkte med indenlandske virksomheder. Det handler ikke om transitkørsel eller international kørsel, hvilket er helt afgørende for branchen og for at det indre marked kan fungere. Samtidig lægges der i forslaget vægt på, at der skal sikres en effektiv kontrol af såvel gældende danske regler efter Godskørselsloven som af de udenlandske virksomheder, der måtte blive omfattet af reglerne. DI Transport og ATL har betinget sig, at der sikres en effektiv håndhævelse af fremtidige regler, som noget helt afgørende. Ellers bliver de lovlydige virksomheder taberne.

-          Det har ikke skortet på meninger i denne sag, men det har skortet noget mere på løsningsforslag. Nu ligger der et forslag, det eneste der er dukket op i processen og som ikke er funderet politisk men derimod kommer fra DA og FH, siger han.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk