Foto: Colourbox

21.01.20 ATL Nyheder

Virksomhed vandt sag om regler for afspadsering

ATL har før jul deltaget i en faglig voldgiftssag på vegne af en medlemsvirksomhed om reglerne for afspadsering i forbindelse med afskedigelse. Tvisten blev af opmanden bestemt til ikke at gælde ved afskedigelser, som skyldes en virksomheds ønske om at nedbringe antallet af medarbejdere permanent.

Tvisten opstod på grund af parternes forskellige forståelse af ATL-overenskomstens § 4, stk. 4, 8. afsnit, som lyder: ”Er afspadsering aftalt, kan afskedigelse på grund af manglende arbejde først finde sted, når al afspadsering er afviklet”. Paragraffen bruges til at sikre medarbejdere i tider med bl.a. mindre arbejde grundet sæsonudsving eller midlertidig nedgang i ordreantal, ligesom den giver arbejdsgivere mulighed for at fastholde gode medarbejdere. Parternes forskellige forståelse udgjorde en uenighed om, hvad ”manglende arbejde” betyder, og om det også gælder i forbindelse med omstruktureringer af virksomheden som for eksempel nedjusteringer af arbejdsstyrken.

Det var opmandens afgørelse, at overenskomsten ikke definerer tydeligt, hvad ”afskedigelse på grund af manglende arbejde” betyder. Derfor bestemte opmanden, at overenskomstens paragraf om afskedigelse og afspadsering ikke gælder i tilfælde, hvor afskedigelsen skyldes en virksomheds ønske om at nedlægge en stilling permanent. Her vil afspadseringen ikke være nødvendig, fordi medarbejderen er til overs – og også vil være det efter afspadsering. Det blev også lagt til grund, at arbejdsgiverens ledelsesret begrænses ved en for bred forståelse af ”manglende arbejdskraft”.

Medarbejderen i sagen var blevet afskediget, fordi virksomheden havde for mange ansatte, selv om arbejdsmængden var uændret. Kort tid efter afskedigelsen blev medarbejderen genansat, da medarbejderens fætter med en væsentlig stilling i virksomheden truede med opsigelse. Det blev af opmanden bestemt, at genansættelsen ikke var tegn på, at virksomheden havde til hensigt at udbyde stillingen efter medarbejderens opsigelse på grund af omstændighederne omkring genansættelsen. Da medarbejderen blev genansat blev hans opsparede overarbejdstimer overført til hans nye afspadseringskonto.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk