FOTO: Colourbox

13.10.20 ATL Nyheder

Særtransporter: Ingen hurtig løsning på vej

Hvis reglerne for særtransporter skal ændres, skal det ske efter aftale med kommunerne. Ændringer i bekendtgørelsen vil ikke blive hastet i gennem, skriver justitsministeren og transportministeren i et svar til seks organisationer inden for transport- og byggebranchen. Ministrene slår dog samtidig fast, at politiet skal overholde servicemålene. Det vil sige, at en særtransport skal kunne godkendes inden for 1-2 arbejdsdage.

Frustrationerne er efterhånden tårnhøje i både transportbranchen og byggebranchen. Hvis en entreprenør øst for Lillebælt beder en transportvirksomhed om at flytte en større maskine, tager det  i øjeblikket 15-16 arbejdsdage at få tilladelse til særtransporten.

Det skyldes, at politiet tidligere på året gik over til at håndhæve bekendtgørelsen præcis efter ordlyden. Derfor skal vejmyndighederne – i de fleste tilfælde kommunerne - høres i forbindelse med hver eneste særtransport.

Justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht forklarer i brevet til ATL, DI Transport, DI Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DTL og ITD, hvorfor det er nødvendigt at håndhæve bekendtgørelsen:

”Baggrunden for høring hos vej- og -bromyndighed er at sikre, at ruten for særtransporten er fremkommelig, og at infrastrukturen på ruten kan bære den pågældende transport. Der er således tale om varetagelse af væsentlige hensyn til sikkerhed i forbindelse med fremkommelighed samt til forsvarlig forvaltning og beskyttelse af infrastrukturen.”

Alle særtransporter kræver tilladelse
Ministrene skriver, at det vil blive undersøgt nærmere, om forhandlingen med kommunerne kan blive forenklet. Men her og nu er de ikke parate til at imødekomme ønsket om, at de mest almindelige særtransporter kan køre uden, at der er indhentet tilladelse hos kommunerne.

I øjeblikket er reglerne sådan, at en lastbil med en højde på op til 4,1 meter, en bredde på op til 3,3 meter og en længde på op til 30 meter kan køre uden forudgående godkendelse.

”Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at forudsætningerne for ovennævnte vurdering fortsat er gældende. Færdselsstyrelsen vil dog drøfte en udvidelse af mulighederne for særtransport uden forudgående forhandling med kommunen, med kommunerne. Dersom kommunerne er indforståede med en sådan udvidelse, vil særtransportbekendtgørelsen kunne ændres, såfremt dette ikke får en negativ indvirkning på færdselssikkerheden”, skriver ministrene.

Ventetiderne er lige nu klart længst hos politiets særtransportkontor i Greve, der behandler alle ansøgninger øst for Lillebælt. Men også i Jylland er der stigende ventetider. Problemet stiger for hver dag, og ATL er bekymret for, om en løsning kommer hurtigt nok.

-          Forsinkelserne fører til økonomiske tab på millioner af kroner hos transportvirksomhederne og i byggebranchen. Virksomhederne står i en meget alvorlig og akut situation, som kræver øjeblikkelig handling, siger Morten Bøjesen, chefkonsulent i ATL

Servicemål skal overholdes
Ministrene giver en smule håb i den sidste del af svaret til organisationerne. De vil bede politiet om at stramme op og overholde servicemålene.

”Rigspolitiet (red: vil) på baggrund af jeres henvendelser følge op over for politikredsene omkring de fastlagte servicemål på området, som bl.a. indbefatter en målsætning om, at der afgives et svar hurtigst muligt og inden tidspunktet for transportens start, også selv om ansøgningen indsendes 1-2 arbejdsdage før transportens start”.

Det må betyde, at politiet skal i gang med at flytte medarbejdere til kontorerne i Greve og Padborg, så der er mandskab nok til at behandle de mange ansøgninger, som ligger og venter. Morten Bøjesen er dog skeptisk.

-          Selv hvis politiet sætter 50 mand på opgaven, er problemerne ikke løst. Den nye procedure blev indført uden, at kommunerne var varslet på forhånd. Kommunerne skal også i gang med at flytte medarbejdere, hvis tilladelsen til at køre særtransport skal gives inden for 1-2 arbejdsdage, siger Morten Bøjesen.

Læs brevet fra Justitsministeriet her

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3954
  • Mobil +45 2980 3522
  • E-mail moab@di.dk