09.11.20 ATL Nyheder

Kommentar: Kampen mod mutationen

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Corona-epidemien har ramt syv nordjyske kommuner for fuld styrke. De restriktioner, der nu gælder for borgere og virksomheder i Nordjylland,  er en hård udfordring for både familieliv, arbejdsliv og erhvervsliv. Meget er sat i stå i området lige nu.

Godstransporten betragtes som nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden, så lastbiler og varebiler kan bevæge sig ind og ud af området og igennem de syv kommuner. Til gengæld bør godschauffører med bopæl i en af de syv kommuner kun benyttes i særlige situationer. Det kan du læse mere om Transportministeriets vejledning, som du finder her.

Hen over weekenden er udfordringerne vokset med nye restriktioner fra Storbritannien, som rammer vareeksporten og dermed også transportsektoren hårdt. Der er altså meget på spil i den nuværende situation, men vi ved også, at der er endnu mere på spil, hvis vi ikke får bugt med mutationen og epidemien i det hele taget.

Vi skal tage et fælles ansvar og gøre mest muligt  for at bidrage til at reducere risikoen for, at coronavirus breder sig. Det er en fælles kamp, vi står overfor. I ATL og DI står vi klar til at rådgive og give information. Senere i dag kan du deltage i et DI-webinar om de ansættelsesretlige forhold for de berørte virksomheder i Nordjylland. Læs mere om webinaret her.