23.11.20 ATL Nyheder

Kommentar: Pak pakkeafgiften væk

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

DI har i længere tid arbejdet bag linjerne for at få regeringen til at fjerne forslaget om en pakkeafgift. Da det endnu ikke er lykkedes, har DI valgt at gå ud i offentligheden med en kritik af afgiften. Det er sket gennem avisannoncer, interviews og en kampagne på de sociale medier.

Der er nemlig god grund til at få pakkeafgiften pakket væk. Den vil lægge en tung administrativ byrde på transportvirksomhederne, og den vil blive svær at kontrollere og håndhæve i praksis. Samtidig vil den fordyre og hæmme e-handlen, og den vil stille danske virksomheder og deres medarbejdere ringere i konkurrencen med store udenlandske virksomheder og globale online platforme.

Pakkeafgiften er en del af forhandlingerne om en ny postaftale. Politikerne ønsker, at alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan modtage breve og pakker. Vi sender færre og færre breve, og omdelingen kan ikke finde sted på kommercielle vilkår på trods af stigende portopriser. Pakkeafgiften skal ifølge regeringen finansiere den såkaldte befordringspligt.

Men en ny afgift på pakker er ikke vejen frem, og DI er imod at finansiere befordringspligten på den måde. DI arbejder i stedet for en fremtidssikret løsning på den postale infrastruktur herhjemme, som er til gavn for hele erhvervslivet, for virksomhedernes kunder og for vækst og jobskabelse i Danmark.

Relateret indhold