FOTO: Colourbox

15.11.20 ATL Nyheder

Kørekort og beviser forlænges i lyset af COVID-19

Transportministeren forlænger kørekort og beviser der er udløbet i perioden september til og med december måned 2020. For beviser, der udløber i den pågældende periode, forlænges gyldigheden til og med den 28. februar 2021. Forlængelserne er trådt i kraft søndag den 15. november 2020.

Tiltaget møder ros fra ATL-Transportens Arbejdsgivere, som sammen med DI Transport har opfordret til at få forlængelserne hurtigt igennem.

Det er et vigtigt og helt nødvendigt skridt, som transportministeren har taget her. I det nordjyske område er mange chauffører direkte afskåret fra at kunne få foretaget den nødvendige forlængelse af deres beviser, hvis de er bosiddende i en af de syv kommuner. Det her er med til at sikre forsyningssikkerheden og undgå at folk mister deres beviser, Lars William Wesch, Branchedirektør

Der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  • Kørekort til de store kategorier samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • Chaufføruddannelsesbevis
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort med kørelærergodkendelse
  • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Nyheden kan læses her.

Relateret indhold