FOTO: Colourbox

08.11.20 ATL Nyheder

Restriktioner på godstransport fra DK til UK

Som følge af situationen i Nordjylland og den nye closter-5 variation af COVID-19, har UK indført restriktioner på godstransport fra DK til UK.

Det betyder blandt andet at chauffører uden for UK, der inden for de sidste 14 dage har været i Danmark, ikke vil få lov til at rejse ind i UK, og alle passagerskib og ledsaget godstransport vil blive standset.

Følgende gælder nu fra de britiske myndigheders side:

  • Fragtskibe fra danske havne kan fortsat sejle på britiske havne.

  • Uledsaget fragt (containere) fra Danmark kan uhindret komme ind i UK.

  • Der vil blive udarbejdet restriktive regler for skibsbesætningens adfærd i britiske havne (alle gældende Covid-foranstaltninger plus restriktioner på bevægelsesfrihed med videre).
  • Passagerskibe og passagerfly fra Danmark kan ikke anløbe UK havne eller lande i UK lufthavne.

  • Dansk fragt afleveret i Tyskland til en chauffør, som ikke har været i Danmark de sidste fjorten dage,  kan fragte det danske gods til UK. Det kan ikke være en dansk chauffør som følge af indrejseforbuddet for danskere, der ikke er bosiddende i UK.

  • Der forudses ikke nye dokumentationskrav. Men alle skal – som nu – udfylde kontaktformular inden ankomst til UK.

Informationen hos de engelske myndigheder kan læses her

ATL og DI Transport følger løbende udviklingen.

Spørgsmål om ovenstående bedes rettet til DI Transport, branchedirektør Michael Svane, misv@di.dk, Seniorchefkonsulent Rune Noack, run@di.dk eller chefkonsulent Andreas Færgemann, ankt@di.dk