FOTO: Colourbox

21.12.20 ATL Nyheder

DI og ATL: Kommuner skal ikke rydde sne på private veje

Regeringen vil give kommunerne lov til at rydde sne og renholde private fællesveje mod betaling. DI og ATL mener ikke, der er nogen grund til, at kommunerne skal drive erhvervsvirksomhed, når der er et velfungerende privat marked. Det har DI skrevet i et høringssvar til Transport- og Boligministeriet.

Nogle kommuner har i flere år ryddet sne og renholdt vejene for private grundejere. Den praksis blev kendt ulovlig af Ankestyrelsen for over tre år siden.

Nu vil regeringen rette op på situationen ved at give kommunerne lovhjemmel til at løse opgaverne. Lovforslaget bliver mødt af kraftig kritik fra DI.

Der er ingen argumenter for at give kommunerne hjemmel til at udøve erhvervsaktivitet for private grundejere i et velfungerende privat marked, skriver DI i et høringssvar.

En del vognmænd udnytter i vinterhalvåret mandskab og materiel til at rydde sne. Der er ingen grund til, at kommunerne skal ind og blande sig på det marked, mener ATL.

” Der har de senere år endda været flere eksempler på, at  kommunerne har udført opgaverne til for høje priser. Grundejerforeninger, der har skiftet kommunen ud med private leverandører,  får nu løst opgaverne en del billigere”, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.