21.12.20 ATL Nyheder

Kommentar: 2021 - færre eller flere sten på vejen?

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Som mange andre håber jeg, at kampen mod coronavirus bliver vundet hurtigt og med så få skadevirkninger som muligt. Vi må imidlertid sande, at vi i øjeblikket står overfor et rekordhøjt smittetal og restriktioner, som rammer borgere og virksomheder hårdt.

Netop i denne tid er det vigtigere end nogensinde, at transporten af varer og gods kan fungere så effektivt som muligt. Mens en stor del af befolkningen holder sig for sig selv, arbejder hjemme og køber over nettet, er det vores virksomheder, der binder samfundet sammen og garanterer forsyningssikkerhed.

Forsyningssikkerhed  kræver  gode rammevilkår for transportbranchen – ikke mindst under en epidemi. Vi glæder os over, at pakkeafgiften alligevel ikke blev en realitet, da regeringen efter pres fra især DI droppede at lægge en ny ekstraregning på godstransporten.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at ventetiden på godkendelser af særtransporter i Østdanmark er på vej ned. Og i hovedstadsområdet er ventetiden på køreprøver for tungtransport ved at være en saga blot. Positivt er det også, at området fra oktober næste år bliver overdraget til Færdselsstyrelsen fra politiet. Her kan vi hakke af på listen og glæde os over, at der er udsigt til færre sten på vejen for branchen.

2021 ser dog også ud til at byde på nye udfordringer.

Det gælder især det opfølgende arbejde ovenpå affaldsforliget, hvor vi afventer en fornuftig model, der kan holde kommunerne væk fra yderligere hjemtagning af såvel indsamling af husholdningsaffald som øvrige affaldsområder. Meget tyder på, at kampen mod hovedløs kommunal hjemtagning vil fortsætte i 2021.

Regeringen og dets forligspartier har aftalt en kilometerbaseret lastbilsafgift, som vil påføre erhvervet en ny stor ekstraregning i 2025. Mens bilisterne slap langt mere nådigt, skal varebiler og lastbiler betale dyrt for finansieringen af den grønne omstilling og el-bilsforliget. I DI og ATL vil vi – som både op til og under forhandlingerne -  fortsat kæmpe mod det stigende afgiftstryk, hvor det eneste resultat bliver en ekstraregning til kunder og slutbrugere. De kommende år vil derfor fortsat byde på en diskussion og kamp for at holde afgiftsniveauet nede for transportbranchen.

Endelig må vi forberede os på, at Corona-krisen i 2021 fortsat vil trække krisespor ind i mange brancher, også ind i vores. Mange og ikke mindst en række nordjyske medlemmer har allerede oplevet.

hvordan virkeligheden kan forandres fra den ene dag til den anden, hvis nye smittetal og restriktioner indtræder

I DI og ATL står vi klar til at kæmpe videre for branchen. Samtidig er vi klar ved telefonen, hvis din  virksomhed mangler hjælp indenfor personalejura, overenskomst, uddannelse, arbejdsmiljø eller den generelle transportlovgivning. Vi ser frem til at hjælpe alle ATL’s medlemmer med at fjerne både små og store sten på vejen.

Glædelig jul og godt nytår!

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk