FOTO: Colourbox

21.12.20 ATL Nyheder

Lærling skal af med en halv måneds løn for at ophæve uddannelsesaftale

Når der bliver indgået en uddannelsesaftale med en elev/lærling, er den som udgangspunkt uopsigelig efter de første 3 måneders prøveperiode. Det er kun muligt at ophæve aftalen, hvis der er bristede forudsætninger eller væsentlig misligholdelse af aftalen fra den anden parts side. Hvis den alligevel bliver ophævet, vil der normalt blive udmålt en godtgørelse på en halv måneds løn, viser en afgørelse i Tvistighedsnævnet.

Sagen handler om en chaufførlærling, der ensidigt ophævede uddannelsesaftalen efter udløbet af prøveperioden. Lærlingen gav som grund, at han havde fundet et andet job som ufaglært på et lager til en højere løn. Virksomheden, der er medlem af ATL, oplyste lærlingen om, at der ville blive rejst en sag mod lærlingen for brud på uddannelsesaftalen.

Konsekvensen af at ophæve aftalen var, at der var en lastbil, der ikke kom ud at køre, fordi der manglede en medarbejder. Desuden blev det vanskeligere at få sommerferieplanlægningen til at gå op.

Virksomheden rejste krav om en godtgørelse svarende til en måneds løn samt 10.000 kr. for tab af bonus fra Transportens Udviklingsfond, da lærlingen ikke fik færdiggjort sin uddannelse.

Tvistighedsnævnet konkluderede, at der hverken forelå bristede forudsætninger eller væsentlig misligholdelse fra virksomhedens side. Nævnet fastsatte derfor godtgørelsen til en halv måneds løn.

Hvis der er tale om skærpende omstændigheder, kan nævnet fastsætte en højere erstatning. Men det mente nævnet altså ikke i dette tilfælde. Det er dog under alle omstændigheder et tydeligt signal til både lærlinge og virksomheder om, at man skal holde de indgåede aftaler, Johanne Kolbye, Konsulent