FOTO: Colourbox

22.12.20 ATL Nyheder

Nye regler for udenlandske chauffører

Den 1. januar 2021 gælder der nye regler for aflønning af udenlandske chauffører, der er udstationeret i Danmark og udfører cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport i Danmark.

De nye regler gælder for både buskørsel og godskørsel med lastbil, og fastlægger en timesats, som den udenlandske transportvirksomhed skal betale chauffører, der udfører indenrigskørsel i Danmark, dvs. cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport.

For at kontrollere de nye regler stilles der krav om, at den udenlandske virksomhed skal anmelde sin kørsel inden den påbegyndes i et nyt register for udenlandsk transportkørsel. Færdselsstyrelsen vil på den baggrund udføre stikprøvekontrol af de nye regler til aflønning.

Der stilles også krav om, at chaufføren i forbindelse med en politikontrol skal kunne fremvise dokumentation på dansk eller engelsk i form af bl.a. ansættelseskontrakt og lønseddel for tidligere udstationeringer.

ATL har samlet information om de nye regler her:

Viden om udstationering af chauffører i Danmark