Foto: Colourbox

18.02.20 ATL Nyheder

Hovsa! Så steg prisen for at få hentet affald

Da Hvidovre Kommune besluttede at hjemtage indsamlingen af husholdningsaffald, forventede kommunen, at en typisk husstand ville spare 30-40 kr. om året. Men virkeligheden har formet sig anderledes. I år er det blevet over 200 kroner dyrere at få hentet en almindelig affaldssæk. Hvidovre Kommune siger, at prisstigningen ikke har noget med hjemtagningen at gøre. ATL ærgrer sig over, at kommunen – trods advarsler – traf beslutningen om hjemtagning på et ukvalificeret grundlag.

Tidligere var det skraldebiler fra Remondis A/S, som indsamlede husholdningsaffald i Hvidovre Kommune. Men sidste år overtog kommunens egne medarbejdere gradvist indsamlingen.

Inden politikerne traf beslutningen om at hjemtage indsamlingen af husholdningsaffald, havde forvaltningen beregnet, hvad det ville koste. I et bilag til direktionens budgetkatalog står, at udgifterne ventes at falde med 0,4 millioner kroner. Det svarer til en besparelse på tre procent eller 30-40 kroner for en almindelig husstand.

Kraftig prisstigning

Sådan er det ikke gået. Prisen for at få hentet affald steg i 2019  det første år med kommunal indsamling. Og prisen har fået et ordentligt hak op i 2020.

Hvidovre Kommune skriver i et svar til ATL, at prisen i gennemsnit er steget med 6,9 procent i 2020. ATL har gennemgået alle takster og havner på en gennemsnitlig stigning på mellem 11 og 14 procent.

-          Det ærgerlige er, at kommunen undlod at lave et kontrolbud, da de hjemtog indsamlingen af husholdningsaffald. Man havde altså ikke regnet ordentligt på, hvad det ville koste at løse opgaven. Nu kan vi se, at beslutningen ikke blev truffet på et kvalificeret grundlag, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Ifølge direktøren var Hvidovre Kommune advaret på forhånd. I april 2018 skrev ATL til kommunen:

Når kommunen fravælger at udarbejde et kontrolbud, skaber det risiko for, at kommunen ikke sikrer sig den løsning, der er bedst til prisen. Konsekvensen af dette er, at borgerne i Hvidovre Kommune skal betale et højere affaldsgebyr end nødvendigt”.

Intet med hjemtagningen at gøre

Politikerne valgte at overhøre advarslerne. Og i dag betaler borgerne i Hvidovre altså et affaldsgebyr, der er flere hundrede kroner højere end for to år siden.

Gert Nelth, der er direktør for kultur,- teknik- og arbejdsmarked i Hvidovre Kommune afviser, at det har noget med hjemtagningen at gøre.

Takstforøgelsen fra 2019 til 2020 skyldes, at borgerne i stigende grad efterspørger muligheder for genbrug, og det medfører et ekstraordinært stort indkøb, udkørsel og håndtering af nye beholdere til genbrug i både etageboliger og parcelhuse. At omkostninger i forbindelse med lovændringer om erhvervsaffald, ikke er tilpasset endnu, det er en overgangsperiode. Og at der er en almindelig pris- og lønfremskrivning på 2,55 procent”, skriver Gert Nelth i et svar til ATL.

Mystik om erhvervsaffald

Svaret fra Hvidovre Kommune under direktøren i ATL.

-          Vi er ikke bekendt med, at der er sket lovændringer inden for erhvervsaffald siden 2010. Desuden er det ikke tilladt at lægge udgifter for indsamling af erhvervsaffald over på de private husstande. Så det er et underligt argument, der kalder på et uddybende svar, siger Lars William Wesch, direktør i ATL

ATL har forsøgt at få Hvidovre Kommune til at svare på en række uddybende spørgsmål. De blev sendt for to uger siden, men der var ikke kommet svar inden deadline for denne artikel.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk