18.02.20 ATL Nyheder

Kommentar: Hjemtagning bygger på romantik snarere end realisme

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

En række kommuner har i de senere år hjemtaget indsamlingen af husholdningsaffald. Ofte skyldes  beslutningen en tro på, at opgaven kan løses bedre og billigere af kommunens egne medarbejdere. Men det er en romantisk forestilling, som ikke bygger på kolde facts.

Konsekvenserne af hjemtagningerne er kun langsomt ved at dukke op. Hvidovre Kommune har i år sat affaldsgebyret kraftigt i vejret. Det er sket bare et år efter, at kommunen hjemtog indsamlingen af husholdningsaffald. (link til artikel)

Noget lignende er sket i andre kommuner, viser en gennemgang, som ATL har lavet. Der i mod er der ikke mange eksempler på, at det er blevet billigere for borgerne, efter at offentligt ansatte skraldemænd har overtaget opgaven.

Når embedsværket i kommunerne laver indstillinger om hjemtagning til politikerne, henvises der ofte til ”gode erfaringer” fra andre kommuner. Men det er som regel uden nævneværdig dokumentation eller tørre tal, der understøtter det. Tænk hvis alle beslutninger blev truffet på grundlag af rygter?

Der er intet belæg for, at det skulle være billigere for det offentlige at indsamle husholdningsaffald. Det er netop konkurrencen mellem private virksomheder, der sikrer en effektiv drift. Det gav i sin tid Københavns kommune 30-40% besparelser af udlicitere driften fra R98.

Når kommunalpolitikerne træffer beslutningen om hjemtagning, argumenterer de også med, at det vil give en bedre service og mere selvbestemmelse.

Selvbestemmelse handler om, at kommunen har ledelsesretten over skraldemændene. Hvis den logik skal holde, skal ingen serviceopgave håndteres af private. Så skal alle opgaver løses af det offentlige.

Jeg tvivler også meget på, at borgerne oplever en bedre service. Private virksomheder kan som regel hente viden og know how fra andre kommuner, hvor de løser samme opgave. Det er med til at sikre, at gode ideer og løsninger spreder sig.

Jeg er med på, at det ikke til hver en tid er gnidningsfrit at samarbejde med en privat leverandør. Der kan opstå diskussioner om, hvad der er omfattet af kontrakten, og hvordan en opgave skal løses.

Fordelen er til gengæld, at der er en klar ansvarsfordeling mellem den private virksomhed, som løser opgaven, og kommunen, der er myndighed. Hvis en privat virksomhed løser opgaven, kan kommunen håndtere klager fra borgerne. Hvem varetager den kontrolopgave, når borgerne klager over de kommunale skraldemænd?

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk