Foto: Pension.dk

18.02.20 ATL Nyheder

Nu skal der betales til fonde

Medlemmer af ATL modtager i denne uge en opkrævning til HTSK-fonden og HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond. Sidste frist for indbetaling er den 16. marts.

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden. Til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond opkræves 20 øre pr. arbejdstime omregnet til 329,91 kr. pr. medarbejder pr. år. Til Transportens Udviklingsfond opkræves 25 øre pr. arbejdstime omregnet til 1,55 promille af lønsummen.  

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 1. halvår 2020 vil blive sendt ud i august 2020.

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Søg om tilskud til efteruddannelse
Fondene yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Læs evt. mere på pension.dk