Foto: Colourbox

12.03.20 ATL Nyheder

ATL har indgået ny afsavnsaftale med Forsikring & Pension

Aftalen indgået gælder for alle medlemmer af ATL og indeholder forskellige satser, som du kan læse mere om her!

Der er mellem ATL og Forsikring & Pension netop indgået en ny aftale om afsavnstakster for køretøjer tilhørende medlemmer af ATL. Satserne er gældende for uafsluttede sager, der er indtruffet i perioden efter d. 1. marts 2020 og frem til d. 28. februar 2021.

Aftalen indeholder forskellige satser, som bruges til beregning af afsavnserstatning. Grundlaget for beregningen er det antal liggedage (eksklusiv søn- og helligdage), som en skade har nødvendiggjort.

Satserne er opdelt i Indenlandske vogne og vogntog og Eksportvogne. Der findes herunder underopdelinger, som udgør forskellige satser. Du kan læse mere om satserne her.

Aftalen gælder udelukkende for medlemmer af ATL. Øvrige brancheorganisationer er ikke omfattet af aftalen.