02.03.20 ATL Nyheder

Kommentar: OK2020 fortsat i gang

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

I sidste uge indgik ATL og 3F Transport en aftale om at forny transport- og logistikoverenskomsten - den store overenskomst på vejgodstransportområdet. Det var intense forhandlinger, men jeg mener, at vi ramte en god balance, der både sikrer konkurrenceevnen og giver pæne lønstigninger til medarbejderne.

I kølvandet på forliget om ATL-overenskomsten kommer forhandlingerne om de øvrige brancheoverenskomster eller virksomhedsoverenskomster, der dækker samme arbejde. Og på en del andre områder forhandles der fortsat.

Når forhandlingerne er færdige, og vi forhåbentlig har aftaler på de langt de fleste områder, bliver der én samlet afstemning om forligsmandens mæglingsforslag. Som virksomhed skal man derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget har været til afstemning og forhåbentligt er blevet vedtaget.

Der er mange, der ikke er færdige med at forhandle. Derfor medgår der endnu noget tid, inden vi kommer til næste fase, og herunder en afstemning.

Vil du høre mere om aftalen om fornyelse af ATL/3F-overenskomsten, skal du tilmelde dig ATL’s informationsmøder (omtalt andet sted i dette nyhedsbrev) hvor vi håber at se mange virksomheder.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk