FOTO: Colourbox

16.04.20 ATL Nyheder

Forlængelse af aftale om hjemsendelse på Metal- Transportoverenskomsten

DI/ATL har indgået aftale med Dansk Metal om forlængelse af den aftale, der giver mulighed for at hjemsende medarbejdere omfattet af Metal- Transportoverenskomsten uden løn, når der er arbejdsmangel på grund af COVID-19.

Af aftalen, der kan hentes nedenfor, fremgår det, at denne løber indtil d. 30 april 2020.

Vilkårene for hjemsendelse fremgår af aftalen og indebærer som hovedregel, at medarbejdere kan hjemsendes uden løn men med løfte om genansættelse, og at der forud for hjemsendelsen har været lokale drøftelser om muligheden for at anvende andre muligheder end at hjemsende.

Aftalen kan hentes her.