FOTO: Colourbox

21.04.20 ATL Nyheder

Lønregulering og modregning på Transport – og Logistikoverenskomsten

Med vedtagelsen af Forligsmandens Mæglingsforslag, der blev offentliggjort torsdag i sidste uge, er forliget gældende med virkning fra 1. marts 2020, og der skal derfor foretages regulering af lønnen.

Lønreguleringen skal foretages for hele den lønningsuge (ikke lønningsperiode) hvori 1. marts 2020 falder, hvilket oftest vil være fra og med d. 24. februar 2020.

Der skal desuden henledes opmærksomheden på, at er iht. overenskomstens §5 stk. 9, er mulighed for, at modregne den overenskomstmæssige stigning i ikke overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg o.lign.