Foto: Colourbox

20.05.20 ATL Nyheder

Ændringer af EU kvalifikationsuddannelsen

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, ændres pr. 23. maj 2020.

Følgende kan fremhæves:
- Når eleverne på erhvervsuddannelserne starter med VUB’en (varebiler), kan de med det samme begynde at køre varebiler. Det vil sige de samme dispensationsregler, som gælder for lastbiler/busser (CUB).

- Der åbnes op for muligheden for fjernundervisning på de lovpligtige efteruddannelser. Dog højest 12 timer på de 5 dages kursus.

- Mulighed for anvendelse af simulator.

- Der åbnes op for halv dages undervisning på de lovpligtige efteruddannelser.

- EU’s myndighedscertifikatuddannelser kan nu indgå som en dag af den valgfrie del af de lovpligtige efteruddannelser.

- Der er oprettet et nyt emne i bilag 1 til den lovpligtige efteruddannelse pkt. 1.3a: ”Evnen til at forudse og tilpasse sig risici i trafikken."

Læs hele bekendtgørelsen her.