27.05.20 ATL Nyheder

Hjemsendelsesaftale med 3F bliver forlænget nok engang

Den 20. marts indgik DI/ATL og 3F en aftale, som gør det muligt at hjemsende medarbejdere uden løn, når der ikke er arbejde at udføre på grund af coronakrisen. Aftalen blev siden forlænget frem til d. 31. maj 2020, men er nu forlænget til d. 31. juli 2020.

I den seneste forlængelse er der sket nogle ændringer, som arbejdsgivere bør være opmærksomme på.

I situationer hvor der er behov for langsom opstart, kan det ske på følgende måder:

1. Medarbejderen indkaldes til arbejde på enkelte dage. Dette fordrer at der arbejdes minimum 7,4 timer på arbejdsdagen.

2. Medarbejderen indkaldes til mindre end 7,4 timer pr. dag. Dette fordrer, at medarbejderen indkaldes til arbejde på alle arbejdsdage mandag-fredag, med minimum 4 timer pr. arbejdsdag.

Grundet gældende A-kasse regler er der indført i aftalen, at hvis hjemsendte medarbejdere indkaldes til arbejde i lørdags og/eller søndagsdøgnet, er arbejdsgiver forpligtet til at yde medarbejderen betaling for 37 timer i pågældende uge, ligesom arbejdsgiver indberetter 37 timer i samme uge uanset antallet af udførte timer, er færre end 37. Dette medfører, at virksomhederne om muligt skal undlade at kalde hjemsendte medarbejdere ind for udelukkende at arbejde i weekenden.

Virksomheder som hjemsender medarbejdere midt i en kalendermåned, skal sikre at medarbejdere, der ikke har haft mulighed for at være tilmeldt Jobnet, ikke lider et indkomsttab hvis medarbejderen teknisk belægges med timer i dagpengesystemet. Det betyder, at såfremt medarbejderen har over- eller merarbejde forud for hjemsendelsen erstatter virksomheden medarbejderens eventuelle tab af dagpenge.

Som arbejdsgiver skal man derfor være varsom med at pålægge mer- eller overarbejde forud for hjemsendelse af medarbejdere. Hvis der sker reduktion i dagpengene grundet overarbejde eller arbejde i weekenderne, betaler arbejdsgiveren op til kr. 119,02 pr. time udover 7,4 timer som medarbejderen mister grundet overarbejde i perioden op til hjemsendelse.  

Læs aftalen her

Hjemsendelsesaftalen er under forudsætning af den politiske aftale om suspensionen af forbrug på dagpengeperioden forlænges frem til 31. juli 2020. Bliver aftalen om suspension ikke forlænget bortfalder aftalen den 30. juni 2020.