FOTO: Colourbox

22.06.20 ATL Nyheder

Færdselsstyrelsen løser problem med kørekort

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen for kørekort. I fremtiden er det under særlige betingelser muligt at føre et køretøj, der bruger alternative brændstoffer med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg med et kørekort til almindelig bil (kategori B).

I ændringsbekendtgørelsen bliver der fastsat særlige betingelser for kørsel med tungere køretøjer med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg. For eksempel er det en særlig betingelse, at køretøjet bruger alternative brændstoffer, og at den vægt, der overskrider 3.500 kg, er en konsekvens heraf.

For at kunne føre et køretøj med højere tilladt totalvægt er det desuden en betingelse, at føreren har haft kørekort til almindelig bil (kategori B) i mindst to år.

Muligheden for at føre et tungere køretøj gælder alene for kørsel i Danmark.

Læs mere her.