Foto: Colourbox

11.06.20 ATL Nyheder

Folketinget har ændret godskørselsloven

Et flertal i Folketinget vedtog den 9. juni 2020 en række ændringer af godskørselsloven og udstationeringsloven.

Med lovændringen skal danske og udenlandske vognmænd aflønne deres chauffører ens, når de kører på de danske landeveje. Ændringerne medfører en præcisering af kravene til aflønning i godskørselsloven, der dækker de danske transportvirksomheder. Virksomhederne skal i fremtiden lønne efter det niveau, der findes i de mest repræsentative, landsdækkende kollektive overenskomster indgået af arbejdsmarkedets parter.

Tilsvarende er der i udstationeringsloven indført krav til det aflønningsniveau, som udenlandske virksomheder skal benytte ved udførsel af cabotagekørsel og kombinerede transporter på gummihjul.

- Det er et stort skridt, der nu er taget, siden den såkaldte Kurt Beier-sag blussede op for over halvandet år siden. Et enigt Folketing pålagde dengang regeringen at tage lovinitiativer. Nu ser vi resultatet, som er et vigtigt skridt mod at skabe ordnede forhold på vejene, siger Lars William Wesch, direktør for ATL – Transportens Arbejdsgivere.

Han tilføjer, at der nu venter et arbejde med at sikre, at der indføres et brugbart set-up til registrering og kontrol af blandt andet cabotagekørsel.

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2021.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk