FOTO: Colourbox

02.06.20 ATL Nyheder

Gratis rådgivning om efter- og videreuddannelse

Virksomhederne indbetaler mange penge til kompetencefondene. Men en del vognmænd er ikke klar over, at de kan søge om tilskud til medarbejdernes efter- og videreuddannelse gennem de samme fonde. Derfor har Transporterhvervets Uddannelser (TUR) ansat en konsulent, som yder gratis rådgivning om mulighederne for efter- og videreuddannelse.

Projektkonsulent i TUR Christian Hunter har allerede besøgt en del virksomheder. Hans klare indtryk er, at der er mulighed for at bruge kompetencefondene langt mere, end de bliver i dag.

-          Mange virksomheder har ikke kendskab til mulighederne. Andre synes, at reglerne er komplekse og ønsker vejledning om, hvordan de kan bruge fondene, siger Christian Hunter.

Der er en del lovpligtige kurser, som chaufførerne skal deltage i. Det gælder for eksempel den lovpligtige chaufførefteruddannelse og fornyelsen af farligt gods-beviset (ADR). I forbindelse med disse uddannelser kan virksomheden hente støtte i kompetencefondene.

Der er også mulighed for at opgradere medarbejderne med støtte fra fondene. Det kan være med et krankursus, anhængerkort, et certifikat til gaffeltruck eller et farligt gods-bevis.

-          Efter- og videreuddannelse er med til at holde på de gode medarbejdere. Og det kan øge sikkerheden og kvaliteten  af det arbejde, som medarbejderne udfører. Det er altså bare om at udnytte mulighederne i de fonde, som man jo allerede har betalt til, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Medarbejderne optjener retten til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Men det er ikke til at se på antallet af deltagere på kurserne.

-          Meget få udnytter muligheden i forhold til, hvor mange der kunne gøre det. Det kan jeg forhåbentlig være med til at rette op på, siger Christian Hunter.

Christian Hunter er ansat i TUR, men stillingen er finansieret af HTSK fonden og Undervisningsministeriet. Man kan få besøg af Christian Hunter ved at skrive til ch@tur.dk eller ringe på 8145 4522. Det er gratis at få besøg.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk