22.06.20 ATL Nyheder

Kommentar: Kommuner bør droppe hjemtagning af affaldsindsamling

Et bredt flertal i Folketinget indgik i sidste uge en aftale om fremtidens affaldssektor. Med aftalen vil mere affald vil blive genanvendt og mindre brændt af – til glæde for miljøet og klimaet. Og den vil ikke mindst sikre mere konkurrenceudsættelse i dele af affaldssektoren. Jeg håber, at kommunerne nu tager konsekvensen og dropper planerne om at hjemtage indsamlingen af husholdningsaffald.

Umiddelbart er alt ved det gamle, når det gælder indsamlingen af husholdningsaffald. Kommunerne har opgaven, og den kan de vælge at udbyde til private, hvis de ønsker.

Men det er nyt, at der bliver indført ensartet indsamling af husholdningsaffald, uanset hvor man bor i landet. Borgerne får til opgave at sortere affaldet i ti forskellige fraktioner.

I de senere år har en del kommuner valgt at hjemtage indsamlingen. Et væsentligt argument har været, at det lokale forsyningsselskab er tættere på borgerne og kan indrette indsamlingen efter lokale ønsker og behov. Med den ensartede indsamling i hele landet forsvinder det argument.

De private virksomheder kan køre på tværs af kommunegrænserne. De har muligheden for at udnytte stordriftsfordelene i forhold til både mandskab og materiel. Det vil være langt mere effektivt – og dermed billigere for borgerne – at udbyde indsamlingen til private.

Når husholdningsaffaldet er indsamlet, skal det genanvendelige affald udbydes. Det skal sikre, at affaldet bliver genanvendt til nye produkter i stedet for at havne i forbrændingsanlæggene. Hidtil har kommunerne behandlet det indsamlede affald, og de har argumenteret med, at de derfor ved bedst, hvordan det skal indsamles. Det argument forsvinder også nu.

Jeg håber, at den politiske aftale får den indirekte konsekvens, at færre kommuner hjemtager indsamlingen af husholdningsaffald. De kommuner, der har planer om at hjemtage, bør droppe det nu. Københavns Kommune kan passende begynde.

Skrevet af:

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk