FOTO: Colourbox

31.08.20 ATL Nyheder

Aftale om midlertidig arbejdsfordeling under COVID-19

I forbindelse med COVID-19 har arbejdsmarkedets parter den 31. august 2020 aftalt at indføre en ny ordning, som midlertidigt giver alle private virksomheder mulighed for at etablere arbejdsfordeling for alle typer medarbejdere. Det vil først være muligt at anvende den nye fleksible ordning, når den er udmøntet ved lov, hvilket forventes at ske i uge 37.

Den hidtidige lønkompensationsordning udløb den 29. august 2020 for alle ikke-tvangslukkede virksomheder. I stedet bliver der frem til udgangen af året mulighed for at etablere arbejdsfordeling for alle medarbejdere i op til fire måneder.

Arbejdsfordelingsperioden skal blot være iværksat inden årets udgang og kan således løbe frem til udgangen af april 2021. Arbejdsfordeling giver mulighed for at fastholde medarbejdere, som ikke kan beskæftiges fuldt ud. Medarbejderne modtager dagpenge i den tid, hvor de ikke arbejder.

Alternativ til traditionel arbejdsfordeling

Der findes i dag regler om arbejdsfordeling i nogle overenskomster og reglerne om arbejdsløshedsforsikring. Disse regler bliver nu udbygget med lovgivning, der giver mulighed for arbejdsfordeling for alle medarbejdere.

Overenskomsternes mulighed for arbejdsfordeling kan virksomhederne fortsat anvende uforandret. Samme virksomhed (p-nummer) kan dog ikke anvende både den eksisterende og den nye ordning samtidig.

Større fleksibilitet

En del overenskomster indeholder ikke bestemmelser om arbejdsfordeling, og ikke-overenskomstdækkede virksomheder kan ikke bruge en overenskomstbaseret arbejdsfordelingsordning. Hertil kommer, at der er usikkerhed om mulighederne for at etablere arbejdsfordeling for funktionærer.

Med den nye trepartsaftale bliver det muligt at etablere arbejdsfordeling for alle medarbejdere, men vilkårene bliver på en række punkter anderledes end i de eksisterende ordninger.

Virksomheden får en ret til at iværksætte en arbejdsfordeling efter de nye regler. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler eller lov om information og høring.

Andelen af ledighed for den enkelte medarbejder skal inden for fire uger udgøre 20-50 pct. af perioden.

Lønmodtagerne får en 20,5 pct. højere dagpengesats i den nye arbejdsfordelingsordning. Det svarer til, at dagpengesatsen bliver 23.000 kr. om måneden for en fuldtidsledig.

Tre G-dage pr. medarbejder i ordningen pr. måned

Arbejdsgiverne skal bidrage til finansieringen af udgifterne til den nye ordning. Det sker teknisk set ved betaling af tre G-dage pr. hele måned for hver medarbejder, der deltager i den nye lovbaserede arbejdsfordeling. Én G-dag koster i 2020 881 kr. Tre hele G-dage vil være 2.643 kr.

Det gældende krav om betaling af G-dage ved anmeldelse eller godkendelse af en arbejdsfordeling falder bort indtil udgangen af året.

Fordelagtigt at konvertere fra traditionel til midlertidig ordning

Virksomheder, der pr. 31. august 2020 har en arbejdsfordelingsordning, kan inden udgangen af september konvertere til den nye ordning. De skal så ikke betale G-dage for den første måned og efterfølgende alene betale to G-dage pr. måned.

Andre forhold

Den nye arbejdsfordeling vil ikke forbruge af lønmodtagernes dagpengeperiode.

Det vil være muligt at deltage i opkvalificering i arbejdsfordelingsperioden.

Den nye arbejdsfordeling gælder kun på det private arbejdsmarked.

Lønmodtagere, der ikke ønsker at indgå i en saglig begrundet arbejdsfordeling, kan virksomheden beslutte at afskedige. Lønmodtagerne, som virksomheden ønsker omfattet af en arbejdsfordeling, vil have 24 timer til at beslutte, om de vil indgå i ordningen.

Store dele af de gældende regler om arbejdsfordeling, som er en del af arbejdsløshedsforsikringsreglerne, vil også gælde i den nye arbejdsfordeling, jf. boks 2.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i starten af november 2020 for at følge op på ordningen og drøfte en evt. forlængelse af ordningen. Du kan læse mere om arbejdsfordeling her