31.08.20 ATL Nyheder

Det tager flere dage at få transporteret en dozer

Politiet har ændret procedure for godkendelsen af særtransporter øst for Storebælt. Tidligere kom tilladelsen til de ”almindelige” særtransporter fra den ene dag til den anden. Nu tager det 3-5 dage. Det er et kæmpe problem for transportvirksomhederne og deres kunder. ATL og DI Transport har bedt rigspolitiet om et møde hurtigst muligt for at finde en løsning på problemet.

En entreprenør ringer til SCT Transport. Entreprenøren vil gerne have transporteret en dozer fra en byggeplads til en anden.  Det kan normalt gøres fra dag til dag. Men politiet har ændret procedure for godkendelsen af særtransporter, så nu tager det 3-5 dage, før transporten er godkendt og kan gennemføres. Den ændrede procedure gælder dog kun for særtransporter øst for Storebælt.

-          Det er et kæmpe problem for vores kunder, at de ikke kan få flyttet de store maskiner med kort varsel. Og det er lige så stort et problem for os, at vi ikke kan tilbyde kunderne den service, som de efterspørger, siger Michael Mangelsen, afdelingschef hos SCT Transport A/S.

Michael Mangelsen siger, at det er opgaverne for bygge- og anlægsbranchen og industrien, der er påvirket mest. Der er dagligt gravemaskiner, gummigeder og bulldozere, der skal flyttes mellem byggepladser. Maskinerne er ofte så store, at der er tale om særtransporter.

ATL og DI Transport opfordrer politiet til at finde en løsning.

-          Vi har bedt rigspolitiet om et møde hurtigst muligt, så vi kan finde en løsning på problemet. Det har  store konsekvenser for transportbranchen og erhvervslivet generelt, at det ikke er muligt at få en godkendelse til at køre særtransport inden for kort tid, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

ATL har været i kontakt med flere virksomheder, der kører særtransporter.  Mange oplever et pres fra kunderne, som ikke har tålmodighed til at vente på, at politiet giver tilladelse til en særtransport.

-          Transportvirksomhederne får valget mellem at køre uden tilladelse eller miste ordren.  Hvis de overholder loven, kan de altså i sidste ende komme til at dreje nøglen om. Det er en helt uholdbar situation at sætte virksomhederne i, siger Lars William Wesch.

Michael Svane fra DI Transport opfordrer politiet til hurtigst muligt at få løst de akutte problemer. Men på lidt længere sigt skal man kigge på hele processen for godkendelserne.

-          I forbindelse med den kommende politireform, skal man flytte særtransporttilladelserne fra politiet til Færdselsstyrelsen. De har ekspertisen, og det vil give en ensartet behandling af tilladelserne over alt i landet, siger Michael Svane.

SCT Transport A/S har ofte særtransporter fra Danmark til Sverige – og omvendt. Tidligere var de svenske myndigheder længere om at give tilladelse end de danske. Men i en konkret sag har SCT Transport modtaget godkendelsen fra Sverige, mens de stadig venter på den danske tilladelse.

-          Og så skal man huske på, at svenskerne årligt behandler 4-5 gange så mange ansøgninger som danskerne, siger Michael Mangelsen.