FOTO: Colourbox

17.08.20 ATL Nyheder

Nu skal der betales til uddannelsesfondene

Virksomhederne modtager i denne uge en opkrævning til HTSK-fonden og HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond. Sidste frist for indbetaling er den 14. september. Opkrævningerne til fondene sker hvert halve år.

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden. Til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond stiger satsen pr. 1. april 2020 til 25 øre pr. arbejdstime omregnet til 412,50 kr. pr. medarbejder pr. år. Til Transportens Udviklingsfond opkræves 25 øre pr. arbejdstime omregnet til 1,55 promille af lønsummen.  

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2020 vil blive sendt ud i februar 2021.

Søg om tilskud til efteruddannelse
Fondene, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, man kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet. 

Læs eventuelt mere her