FOTO: Colourbox

14.09.20 ATL Nyheder

Du har købt en Ferrari - men kører kun i 1. gear

Alle medlemmer af ATL betaler til HTSK-Fonden, som til gengæld betaler en del af medarbejdernes løn, når de er på uddannelse og kursus. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har ansat en projektleder, som rådgiver virksomhederne om mulighederne for at få støtte. Og han er endnu ikke stødt på en virksomhed, som udnytter mulighederne for at få støtte fuldt ud.

-          Det svarer til, at du køber en Ferrari og kun kører rundt i 1. gear. Eller at du køber en stor lastbil og nøjes med at læsse den med en enkelt palle.

Billederne vælter ud af munden på Christian Hunter, projektleder hos TUR, når han fortæller om alle de muligheder virksomhederne har – men som de forsømmer at udnytte.

Christian Hunter har indtil videre været i kontakt med omkring 100 virksomheder fra  vejgodstransportbranchen. De 60 af virksomhederne har han været ude og besøge. Ikke en eneste af  virksomhederne har kendt til alle mulighederne i HTSK-Fonden.

-          De fleste kender til fonden, og mange sender også deres medarbejdere på de lovpligtige kurser. Men efter en realkompetencevurdering har man for eksempel mulighed for at sende en ufaglært medarbejder på de kurser, han mangler for at blive faglært,  siger Christian Hunter.

Det er DI og ATL, som - sammen med 3F - har taget initiativ til projektet, hvor virksomhederne bliver tilbudt besøg af en uddannelseskonsulent.  Christian Hunter har fået opgaven, da TUR  i forvejen står for rådgivningen om uddannelser på transportområdet.

-          Det er vigtigt, at virksomhederne kender mulighederne for at kunne benytte HTSK-Fonden og bruger mulighederne aktivt, når medarbejderne skal have styrket deres kompetencer, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

HTSK-Fonden giver et kontant tilskud til virksomheder, som sender deres medarbejdere på kurser og uddannelse. I forbindelse med coronakrisen har bestyrelsen for fonden besluttet at tilbyde samtlige medarbejdere på overenskomsten 20 ekstra kursusdage. Hvis en virksomhed har en lidt tynd ordrebog, kan den altså sende medarbejderne på uddannelse og få en del af lønnen betalt.

-          Det er en gevinst for både virksomhederne og deres medarbejdere, siger Christian Hunter.

Projektlederen fra TUR tager gerne på besøg på virksomhederne og fortæller om mulighederne. Han hjælper også gerne med at lave en uddannelsesstrategi. Det koster kun en kop kaffe.