FOTO: Colourbox

14.09.20 ATL Nyheder

Lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

I forbindelse med COVID-19 aftalte regeringen og arbejdsmarkedets parter den 31. august 2020 en ny, midlertidig arbejdsfordelings ordning, som kan benyttes som alternativ til den traditionelle arbejdsfordeling. Aftalen er nu blevet udmøntet ved ”lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19”den 10. september. Ordningen træder i kraft mandag den 14. september 2020.

Den nye ordning adskiller sig på en række punkter fra den traditionelle ordning om arbejdsfordeling:

Alle på det private arbejdsmarked

Ordningen kræver ikke, at medarbejderne er omfattet af en overenskomst med regler om arbejdsfordeling eller anden kollektiv aftale. Ordningen omfatter alle private virksomheder, og vil gælde for alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder medarbejdere, som i forvejen måtte være omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om arbejdsfordeling.

Maksimal varighed på fire måneder

Ordningen vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe indtil den 30. april 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.  Iværksættelse af arbejdsfordeling efter ordningen skal være sagligt begrundet, og skal ske senest den 31. december 2020. Ordningen kan bruges uanset om virksomheden er omfattet af en overenskomst eller ej.

Supplerer eksisterende ordning

Ordningen er et midlertidigt supplement til den eksisterende ordning for arbejdsfordeling og finder sideløbende anvendelse.

Virksomhederne kan vælge at bruge de eksisterende regler om arbejdsfordeling i stedet for den nye, midlertidige ordning.

Rådgivning om arbejdsfordeling

Følg linket herunder og læs mere om både den traditionelle og den midlertidige ordning om arbejdsfordeling. Siderne indeholder blandt andet konkrete svar på en lang række spørgsmål om, hvordan din virksomhed håndterer arbejdsfordeling i praksis. 

Få vejledning vedrørende arbejdsfordeling her. Reglerne om arbejdsfordeling kan findes her