Foto: Colourbox

01.02.21 ATL Nyheder

Opkrævning til fonde er på vej

I uge 8 modtager alle ATL’s medlemsvirksomheder en opkrævning til HTSK-fonden, HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond og Transportens Udviklingsfond.

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden. Til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond er satsen 25 øre pr. arbejdstime eller 412,50 kr. pr. medarbejder pr. år. Til Transportens Udviklingsfond opkræves 25 øre pr. arbejdstime omregnet til 1,55 promille af lønsummen.  

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 1. halvår 2021 vil blive sendt ud i august 2021.

Fondene, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Læs evt. mere på pension.dk/uddannelsesfonde