FOTO: Colourbox

29.03.21 ATL Nyheder

Næste generations takograf er på vej

Den intelligente takograf, som i snart to år har været et krav i alle nye tunge, står til at blive opgraderet til en ny udgave. EU-Kommissionen har sat en dato, hvor forbedringerne skal være indført, og har præsenteret en række af nye funktioner i næste generations takograf.

Kommissionen har præsenteret en række nye funktioner i næste generations intelligente takograf (version II), som opfølgning på lovgivning fra sidste år. Blandt de nye funktioner er:

  • Forbedring af overvågning af køre- og hviletider.
  • Funktioner til bedre håndtering af reglerne om cabotage og udstationering af arbejdere.
  • Automatisk registrering af køretøjets position ved grænseovergange mellem medlemsstater samt ved på- og aflæsning.
  • Funktioner der skal gøre det vanskeligere at manipulere med fartskrivere.

Derudover er der lagt op til, at den digitale ITS-grænseflade (Intelligent Transport System) skal være obligatorisk i den nye takograf, der om muligt gør brug og håndtering af takografer endnu mere digital. ITS-grænsefladen er i den nuværende version valgfri. Derudover vil den nye takograf være forberedt til et nyt EU-satellitsystem kaldet Galileo, som både er utroligt præcist og også er tæt på umuligt at manipulere.

For at undgå at fremtidige versioner af takografen skal skrottes, når der løbende kommer tekniske modifikationer, er det nødvendigt at sikre, at fremtidige funktionaliteter kan implementeres og forbedres via softwareopdateringer.

Kommissionen skriver desuden, at kravet om montering af den intelligente takograf i lette erhvervskøretøjer gør det nødvendigt at øge sikkerhedsniveauet i adapteren mellem bevægelsessensoren og fartskriveren. Det skal gøres ved at montere en intern sensor inde i fartskriveren, som er uafhængig af bevægelsessensorsignalet.

I høringen af de foreslåede krav har lastbilproducenternes europæiske organisation gjort opmærksom på den meget uhensigtsmæssige overgang til den nuværende intelligente takograf fra juni 2019. Dengang var Kommissionen meget sen til at levere alle de tekniske detaljer til takograf-producenterne i EU, hvilket havde store konsekvenser - ikke bare for lastbilproducenterne, men også nationalt for lastbilforhandlere, der havde svært ved at få leveret den nye takograf til tiden.

Lastbilproducenterne pointerer videre i deres høringssvar, at kravet om denne anden version af den intelligente takograf bør træde i kraft minimum 12 måneder fra den første typegodkendelse af de nye takografer. I 2019 var denne periode blot seks måneder.

Ifølge Kommissionen vil lastbilproducenterne i den nuværende udgave af de nye regler først kunne omstille deres produktion til den nye takograf i første kvartal 2023, imens kravene til alle nyregistrerede erhvervskøretøjer til vejtransport vil træde i kraft fra august 2023. Opbyggernes europæiske organisation har derfor foreslået, at der indføres en forlænget ikrafttrædelsesdato på 6-12 måneder for køretøjer, der skal opbygges – såkaldte ’multi-stage køretøjer’ – idet disse køretøjer ofte har en længere opbygningstid end de nye regler tillader det. Op til flere øvrige aktører har i deres høringssvar bakket op om opbyggernes forslag.


Relateret indhold