FOTO: Colourbox

29.03.21 ATL Nyheder

Vognmændene ser lyst på fremtiden

Der er stor forskel på, hvor hårdt transportvirksomhederne er blevet ramt af coronakrisen. Men de fleste ser optimistisk på udviklingen i den nærmeste fremtid. 83 procent forventer uændret eller stigende omsætning i 2. kvartal, viser en undersøgelse blandt ATL’s medlemmer.

Det kommer næppe bag på nogen, at det er gået godt i de transportvirksomheder, som kører for byggebranchen. Kun få har oplevet faldende omsætning i 2020, og faldet har i de tilfælde været på under 10 procent.

20 procent af transportvirksomhederne, som kører for byggebranchen, har oplevet stigende omsætning.

   -Det er lykkedes at holde byggeriet i gang under hele coronakrisen, og der er fortsat godt gang i blandt andet boligrenoveringer og offentlige byggeprojekter som hospitalsbyggerier. Så der er stadig fart på mange steder, og det kan man selvfølgelig mærke i transportvirksomhederne, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

   - Selvfølgelig er nogle blevet ramt, men det samlede billede er, at der har været nok at lave. Vi kan også konstatere, at der kun har været et lille behov for at begrænse antallet af ansatte i 2020. Meget tyder på, at der lige nu trækkes fuldt ud på kapaciteten i branchen, siger han.

Transportvirksomheder, der betjener de fysiske butikker bortset fra købmænd og supermarkeder, har haft det sværere. En del har oplevet faldende omsætning. For en enkelt virksomheds vedkommende har faldet været på mellem 25 og 50 procent.

Det er en naturlig konsekvens af nedlukningen. Store dele af detailhandlen har været lukket i flere måneder, og det kan selvfølgelig mærkes Lars William Wesch, Branchedirektør

Hvis man skal tro ATL’s medlemmer tegner fremtiden lys. For et halvt år siden gennemførte ATL en lignende undersøgelse, og forventningerne er steget til omsætningen er steget siden.

Sidste år forventede 9,3 procent stigende omsætning i første kvartal 2021. I den nye undersøgelse er det 19 procent, der forventer stigende omsætning i samme kvartal. Og forventningerne er endnu større til andet kvartal, der begynder om få dage.

Hele 24 procent forventer stigende omsætning og 59 procent uændret omsætning i andet kvartal.
   - Vi kan se, at meget af den usikkerhed, der var i efteråret, er afløst af meget positive udsigter. Der er simpelthen kunder nok, og udfordringen hos nogle virksomheder er snarere, om de kan følge med, siger Lars William Wesch.

Relateret indhold