Foto: Colourbox

10.05.21 ATL Nyheder

ATL retter appel til Gladsaxe Kommune

Stop planerne om at hjemtage indsamlingen af husholdningsaffald, lyder appellen fra ATL og DI i et brev til Gladsaxe Kommune. Organisationerne opfordrer byrådet til genoverveje, om private leverandører også i fremtiden kan samarbejde med kommunen om at udføre affaldsindsamling.

Gladsaxe er den seneste i rækken af kommuner, som har hjemtaget indsamlingen af affald – eller overvejer at gøre det. Byrådet har besluttet, at det skal ske, når aftalen med de private virksomheder, som i dag står for indsamlingen, udløber i 2024.

Byrådet argumenter med, at hjemtagningen sker af hensyn til klimaet. Og det undrer direktør i ATL Lars William Wesch, da et bredt flertal sidste år indgik et affaldsforlig, som sikrer, at mere affald bliver genanvendt, og at der bliver udledt mindre CO2.

Private virksomheder har fået ansvaret for behandlingen af det genanvendelige affald. Kommunernes opgave er at indsamle affaldet i ti fraktioner, så det er nemt at genanvende. Det er svært at se, hvad Gladsaxe Kommune kan gøre, som de private virksomheder ikke kan gøre, Lars William Wesch, Branchedirektør

DI og ATL skriver i det fælles brev til Gladsaxe Kommune, at affaldsforliget er en oplagt anledning til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og de private virksomheder.

”Professionelle leverandører har en faglig ekspertise, samt mulighed for at udnytte stordriftsfordele, som mange kommuner ikke kan matche. Derfor har det formodningen imod sig, at en hjemtagning vil være til fordel for kommunen”, skriver de i brevet.

Henvendelsen har ikke fået byrådet i Gladsaxe Kommune til at skifte kurs. I et svar til DI og ATL, skriver kommunens miljøafdeling, at der kun er få private virksomheder, som vil være interesseret i opgaven.

Gladsaxe Kommune har altid haft private renovatører til at udføre affaldsindsamlingen, og har siden 2001 opnået store besparelser samt gevinster indenfor miljø, borgerservice mv. ved at stille stigende krav gennem diverse udbud. I de sidste 10 års tid er det forvaltningens vurdering, at markedssituationen har ændret sig. Der er reelt ganske få renovatører der er aktive på markedet i Storkøbenhavn, og som vil ønske at give tilbud på opgaven i kommunen, skriver miljøafdelingen i Gladsaxe Kommune til DI og ATL.

”Det er desværre et af de argumenter, vi har set før. Når kommunen bruger markedssituationen som begrundelse for hjemtagningen, må jeg desværre konstatere, at automatpiloten ser ud til at være slået til”, siger Lars William Wesch.

 ”Som markedet ser ud lige nu, vurderer jeg, at der ville være mindst 4-5 oplagte bydere, hvis Gladsaxe Kommune sendte opgaven i udbud. Det antal er over gennemsnittet af antal private bydere, når man ser på statistikken indenfor forskellige kommunale udbud”, siger Lars William Wesch.  

Relateret indhold