Foto: Colourbox

10.05.21 ATL Nyheder

Renovationsarbejder er uegnet som tillidsrepræsentant

En virksomhed har i en faglig voldgift fået medhold i en indsigelse over valget af en tillidsrepræsentant. Virksomheden mente ikke, at manden havde de rigtige kompetencer til at være tillidsrepræsentant. Afgørelsen understreger, at en tillidsrepræsentant skal være tillidsvækkende hos både medarbejdere og ledelse, mener ATL.

En renovationsmedarbejder blev i begyndelsen af oktober 2020 valgt som tillidsrepræsentant af sine kollegaer.

Kort tid inden havde han to gange overfuset en ansat på kontoret, hvilket han modtog en skriftlig advarsel for. Dertil kom, at han flere gange havde opført sig kritisabelt over for andre kolleger.

Efter valget gjorde virksomheden indsigelse mod valget, da ledelsen ikke mente, at renovationsmedarbejderen var egnet til at være tillidsrepræsentant. Virksomheden støttede sig til overenskomsten, hvor det fremgår, at ”tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendte dygtige medarbejdere”.

Efter at virksomheden havde gjort indsigelse mod valget, overfusede tillidsrepræsentanten en anden kollega, og han ville ikke erkende, at han havde gjort noget forkert.

DI gik ind i sagen på virksomhedens side, og der blev afholdt et mæglingsmøde, hvor parterne dog ikke kunne blive enige. Derfor blev der afholdt en faglig voldgift for at afgøre, om renovationsmedarbejderen var egnet som tillidsrepræsentant.

Dommeren vurderede, at  indsigelsen mod tillidsrepræsentanten var sagligt begrundet. Virksomheden havde  en velbegrundet frygt for, at der ikke vil kunne etableres et rimeligt godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. Og det skyldtes vel at mærke ikke forhold på ledelsens side af bordet. 

Dommeren fandt, at renovationsmedarbejderens adfærd over for kollegaen på kontoret kort tid før valget ikke var egnet til at fremme samarbejdet, og det var derfor sagligt, at ledelsen have en betydelig mistillid til det kommende samarbejde, hvilket blev bekræftet med episoden, hvor tillidsrepræsentanten overfusede en kollega efter, at han var blevet valgt.

Dommeren bemærkede, at renovationsmedarbejderen ikke havde været udsat for upassende adfærd fra ledelsen. Det forhold, at renovationsmedarbejderen forsvarede sig med at have været stresset, blev ikke tillagt vægt, da en tillidsrepræsentant også i en stresset situation skal kunne optræde roligt og afbalanceret.

Dommen ændrer ikke ved, at det alene er medarbejderne, der vælger en tillidsrepræsentant mellem sig. Men den sætter nogle grænser op for, hvem der kan blive valgt. En tillidsrepræsentant skal være tillidsvækkende hos både ledelse og kolleger, Henrik Christensen, Seniorchefkonsulent

Relateret indhold