Foto: ATL

08.07.21 ATL Nyheder

Kampen om chaufførerne er blevet hårdere

Af Lars William Wesch, branchedirektør, ATL - Transportens Arbejdsgivere

Bragt som debatindlæg i MobilityWatch den 1. juli.

Vi er knap nok ude af krisen, før en gammelkendt krise vender tilbage i transportbranchen – mangel på kvalificerede medarbejdere. Jeg taler næsten dagligt med virksomhedsledere, som fortæller, at de er parate til at ansætte flere chauffører her og nu, hvis der var nogle kvalificerede folk at få.

Meget ser lyst ud lige nu. I store dele af vognmandsbranchen bugner ordrebøgerne. Men virksomhederne har svært ved at følge med, fordi der mangler chauffører bag rattet i lastbilerne.

Branchens udfordringer rækker væsentligt længere end til det vognlæs, der skal køres i morgen. Hver anden godschauffør er i dag over 50 år. For ti år siden var andelen 37 pct. Mange chauffører vil derfor gå på pension i løbet af en årrække, og vi har svært ved at sikre en tilsvarende tilgang af yngre kræfter.

Lad mig samtidig skyde en pil gennem myten om, at der ikke længere er en efterspørgsel efter godschauffører i de danske vognmandsvirksomheder. Vi har tværtimod oplevet en vækst i antallet af godschauffører i de seneste mange år.

Manglen på chauffører og andre transportmedarbejdere er ikke kun et brancheproblem. Det er et samfundsproblem, som risikerer at ramme både den private og offentlige sektor. Derfor skal vi handle, og ”vi” er i den forbindelse både branchen og vores omgivelser. I branchen gør vi meget for at rette op på situationen. Antallet af lærlinge er højere, end det har været i mange år. I en årrække har vi kørt kampagnen ”Job i Transport”, hvor tusinder af skoleelever og andre unge har kørt lastbilsimulator og talt med lærlinge om at blive uddannet inden for branchen.

Vi skal knokle hver eneste dag for at fortælle, hvad branchen kan tilbyde. Vi vil have flere lærlinge. Vi skal have flere ledige til at kigge i vores retning. Og så skal vi have flere kvinder ind i branchen. Vi har sat os et mål om, at antallet af kvindelige chauffører skal stige fra 2 procent til 10 procent inden for en årrække.

Det vil også være nødvendigt at rekruttere flere medarbejdere fra vores nabolande eller andre europæiske lande.

Samfundet kan hjælpe os ved at sikre en god infrastruktur, så mangel på fremkommelighed ikke skræmmer chauffører væk fra erhvervet. Vi skal undgå at bødestraffe kommer ud af proportion, som vi blandt andet har set inden for transport af dyr. Og så skal der være gode uddannelsesmiljøer på erhvervsskolerne, så unge med lyst til at tage en faglært uddannelse kigger vores vej.

 

Relateret indhold