Foto: Maria Tuxen Hedegaard

09.09.21 ATL Nyheder

ATL: Kommunalvalget bør føre til et opgør med hjemtagning

Kommunerne og regionerne har en lang række opgaver, som kan udføres af private transportvirksomheder, hvis der er vilje til det. Det er ikke mindst tilfældet inden for dagrenovation. Men flere – især østdanske – kommuner er i de senere år gået den modsatte vej og har hjemtaget indsamlingen af affald. Kommunalvalget om to måneder skal bruges til et opgør med den udvikling, mener ATL.

Vi har kæmpet meget kraftigt imod udviklingen i en årrække, og det vil vi fortsætte med at gøre. Vi har set eksempler på hjemtagninger, der er pakket ind i en række forklaringer om behov for bedre service, bedre økonomi og mere forsyningssikkerhed, sagde ATL’s formand Peter B. Jepsen i sin beretning på ATL’s generalforsamling, der fandt sted på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Borgerne bliver sjældent præsenteret for fakta i forbindelse med en hjemtagning. Og ofte ender de med at skulle betale et højere gebyr for at få hentet husholdningsaffald. ATL har registreret mindst syv forkerte påstande om hjemtagning.

En af myterne – måske den værste – er, at der ikke er nogle private bydere. Det er naturligvis ikke korrekt. Så opfordringen herfra skal lyde: Giv virksomhederne muligheden, og lær af de mange kommuner, der samarbejder med private virksomheder. Drop hjemtagningerne, sagde Peter B. Jepsen.

ATL’s formand opfordrede deltagerne på generalforsamlingen til at tage hjem til deres kommune og præge debatten.

Tag fat i jeres lokale byrådskandidater. Hør om deres syn på udbud contra hjemtagning. Tag fat i ATL’s sekretariat, hvis I har brug for materiale og dokumentation, sagde Peter B. Jepsen.

De syv myter:

1. Der er alt for få private bydere, og derfor er en hjemtagning nødvendig FORKERT: Antallet af private bydere på affaldsopgaver ligger på niveau eller over det gennemsnitlige antal private bydere på kommunale opgaver. Der er ofte 4-5 eller flere bydere på en opgave.

2. Hjemtagning giver mange steder store besparelser og masser af synergi FORKERT: Flere kommuner i hovedstadsområdet har efter hjemtagning måttet hæve deres affaldsgebyrer betragteligt. I mange tilfælde har kommunens eget regnestykke for hjemtagning efterfølgende vist sig ikke at holde vand.

3. Kommunen er bedst tjent med selv at anskaffe sine lastbiler og øvrigt udstyr FORKERT: De private virksomheder opererer ofte i flere kommuner og kan derfor på grund af deres volumen langt bedre forhandle sig til en favorabel pris for leasing af lastbiler. Det gælder også lastbiler med alternative drivmidler. De private renovatører har langt mere erfaring med bilindkøb og ved hvilke biler, der egner sig bedst til opgaven.

4. Kommunen kan bedre nå sine egne klimamål ved selv at drive indsamlingen af husholdningsaffald FORKERT: Med klimaaftalen er der fastsat fælles centrale mål og rammer for f.eks. antal fraktioner. Renovationskørslen er derfor primært en transportopgave. Det giver derfor ikke mening at tale om isolerede grønne mål i forhold til afhentning af husholdningsaffald.

5. Kontrakter med private operatører skaber primært bøvl og uenighed FORKERT: Et flertal af kommunerne bruger private virksomheder til at løse opgaven og kan godt få samarbejdet til at fungere på basis af en kontrakt. Mange steder er de private virksomheder garant for innovation og forbedringer af processerne – baseret på et godt samarbejde med udbyderen.

6. De offentlige overenskomster er billigere end de private overenskomster og er mere fleksible for alle parter FORKERT: De to overenskomster er opbygget forskelligt, men det er ikke korrekt, at den offentlige overenskomst vil være billigere for arbejdsgiveren. Det er helt udokumenteret, at den ene overenskomst skulle være mere fleksibel end den anden.

7. Den offentligt ansatte skraldemand sikrer, at kommunen har kortere vej til den enkelte borger i forhold til at udvikle servicen FORKERT: Der er et hav af eksempler på, at netop de private virksomheder løbende kommer med forbedringsforslag til at udvikle servicen. Deres kerneforretning er service inden for affaldsindsamling. Det samme gælder ikke kommunen. Endvidere vil en klage over kommunens indsamling jo gå til – ja kommunen selv. Er det et godt grundlag for forbedringer?

Relateret indhold