Foto: ATL

06.09.21 ATL Nyheder

Kommentar: Der er nok at tale om

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Tilfældigheder har gjort, at ATL’s generalforsamling og årsdag bliver holdt dagen før, at de sidste restriktioner på grund af COVID-19 forsvinder. På torsdag mødes over 100 medlemmer af ATL på Hindsgavl Slot til en snak om transportbranchen efter coronakrisen. Og der er nok at tale om.

Der er lige nu tre emner, som står højt på dagsordenen. Der er bekymringerne for kontrollen med arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget om øget kontrol fra 2022 er nu i høring, og det er tydeligt at vi skal have afklaret en række principielle spørgsmål.

Vi har den tilgang, at det også i fremtiden bør være arbejdsmarkedets parter, som håndhæver reglerne om arbejdstid. Men myndighederne vurderer ikke, at det vil være i overensstemmelse med de nye EU-regler i Vejpakken. Nu kommer der derfor også kontrol fra politi og færdselsmyndigheder. Vi ønsker proportionalitet i bøderne, og vi ønsker ikke dobbeltbøder –  altså både i det fagretlige system og fra myndighederne for samme forhold.

Vi kommer også til at tale om den grønne omstilling af transportsektoren. På årsdagen tager vi en debat med de politiske ordførere.

Og så skal vi naturligvis tale om mangel på chauffører. Vi kæmper hårdt for at undgå en alt for omfattende chaufførmangel her i Danmark. Men det er en kamp, som man kæmper i hele Europa. Værst er det i Storbritannien, hvor der lige nu er udfordringer med forsyningerne af den grund.

Jeg glæder mig til, at vi igen kan mødes og tage en god debat om de vigtigste udfordringer i transportbranchen. Vel mødt.

Relateret indhold