Foto: Getty Images

11.10.21 ATL Nyheder

Det er en privat opgave at rydde sne

Regeringen vil give kommunerne lov til at rydde sne på private fællesveje mod betaling. Men det er ikke en kommunal opgave, mener ATL, som peger på, at der i forvejen er et velfungerende privat marked for snerydning.

Ankestyrelsen tilkendegav for fire år siden, at det er i strid med lov om private fællesveje og kommunalfuldmagten, hvis kommunerne rydder sne for private grundejere. Ifølge kommunalfuldmagten er det som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave at drive erhvervsvirksomhed.

Men nu vil regeringen ændre loven, så kommunerne får lov til at rydde sne på private fællesveje mod betaling.

Der er mange private vognmænd, som har en god indtægt hen over vinteren ved at rydde sne. Det er et velfungerende marked, og der er ingen som helst grund til, at kommunerne skal ind og tage den opgave, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Der har de senere år været flere sager, hvor kommuner har udført opgaver på vej- og parkområdet i strid med lovgivningen. En del af de grundejerforeninger, der har skiftet kommunen ud med private leverandører, får nu løst opgaverne billigere.

Jeg mener helt generelt, at kommunerne skal afholde sig fra at udøve erhvervsaktivitet og i stedet overlade disse opgaver til private virksomheder.  Ligesom kommunen ikke er sat i verden  for at drive grønthandel eller frisørvirksomhed, skal kommunen  heller ikke drive vognmandsvirksomhed eller beslægtede opgaver, siger Lars William Wesch.

Relateret indhold