Foto: Colourbox

13.10.21 ATL Nyheder

Har din virksomhed husket at søge lærlingebonus?

Gennem Transportens Udviklingsfond, der er et samarbejde mellem 3F og ATL, kan din virksomhed få udbetalt lærlingebonus og tilskud.

Virksomheder, der er medlem af ATL, har mulighed for at modtage en række særlige tilskud og refusioner fra Transportens udviklingsfond, når I ansætter og uddanner lærlinge. 

I kan få tilskud til følgende:

  • Lærlingebonus på kr. 10.000,-
  • Mentorbonus på kr. 5.000,-
  • Bogpakke til din lærling
  • Refusion af udgifter til studietur på maksimalt kr. 3.500,-
  • Refusion af svendeprøvegebyr

Sådan søger I
Virksomheden søger ved at fremsende en faktura vedr. refusion af omkostninger til svendeprøvegebyr, studieture samt udbetaling af uddannelsesbonus. Kopier af faktura for svendeprøvegebyr og studietur samt uddannelsesaftale og svendebrev skal være vedlagt fakturaen. Vi vil samtidig anmode jer om at sende bilagene samlet (faktura for svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale samt svendebrev), så I får refusionen pr. transportlærling på én gang pr. faktura.
Send dog gerne for flere transportlærlinge på samme faktura.

De sidste fire cifre i den pågældende persons cpr. nr. streges over/fjernes, så de ikke kan læses, inden fremsendelse af dokumenter i ansøgningen. Dette af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Fakturaerne bedes sendt elektronisk til kreditor@di.dk 

BEMÆRK: Med virkning fra den 1. maj 2017 har Transportens Udviklingsfond indført forældelsesfrist for refusion af udgifter vedrørende transportlærlinge og mentorer. I praksis betyder dette, at ansøgning om udbetaling af refusion skal indsendes til kreditor@di.dk, senest 3 år fra den dato transportlærlingen/mentoren er færdiguddannet.

Du kan finde mere information om lærlingebonus og tilskud på vores hjemmeside eller på Transportens Udviklingsfonds hjemmeside.

Relateret indhold