25.10.21 ATL Nyheder

Kommentar: Den grønne omstilling bliver dyr

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Transportbranchen skal gennem en grøn omstilling – ligesom alle andre brancher. Det er nødvendigt, hvis vi skal undgå uoprettelige klimaforandringer. Men alle bør være klar over, at det både bliver besværligt og dyrt at skabe en klimaneutral transportsektor.

Der er en grund til at lastbiler kører på diesel. Det er et energitæt brændstof, som gør det relativt let at fragte tungt gods over store afstande. Ved alle de CO2-neutrale brændstoffer, som vi kender i dag, er der udfordringer med rækkevidden og lasteevnen.

Klimarådet har for nylig anbefalet, at el bliver den primære energikilde i fremtidens lastbiler. Det kan godt være, at vi kommer dertil på et tidspunkt, men teknologisk er vi ikke der i dag, hvor batteridrevne lastbiler kan løse alle transportopgaver. Desuden er el-lastbiler tre gange dyrere i anskaffelse, og vognmanden skal investere store beløb i ladestandere. Virksomhederne kan altså ikke løfte den opgave alene – især ikke hvis udviklingen skal forceres frem. Det vil kræve en hjælpende hånd og en forståelse for, at løsningen ikke er at lægge uforholdsmæssigt høje afgifter på den enkelte transportvirksomhed.

På længere sigt kommer der formentlig lastbiler, som kører på brint eller andre bæredygtige brændstoffer, som er lavet af strøm fra vedvarende energikilder. Før det scenarie går i opfyldelse skal der investeres enorme beløb i at udbygge produktionen af vedvarende energi. Derefter skal der investeres i storskalaproduktion af brint, og vi skal kunne købe brintlastbiler til en konkurrencedygtig pris.

Det kommer ikke til at ske i morgen. Men hvis det skal ske, kræver det politisk vilje og både private og offentlige investeringer.

Politikerne og alle, der arbejder i transportbranchen, kan lige så godt se i øjnene, at det bliver dyrt og kræver tålmodighed at tage det næste store skridt i den grønne omstilling, hvor den tunge transport skal gøres klimaneutral.

Relateret indhold