Foto: Colourbox

20.12.21 ATL Nyheder

Nyt omkostningsindeks for lastvogn

ATL har taget initiativ til at der etableres et nyt omkostningsindeks for lastvognskørsel i regi af Danmarks Statistik.

For at sikre, at landets transportvirksomheder har et pålideligt og opdateret indeks, der angiver udviklingen i omkostningerne i kørsel med lastvogn, har ATL taget initiativ til, sammen med en række øvrige organisationer, at der oprettes et nyt omkostningsindeks hos Danmarks Statistik.
Indekset vil som øvrige indeks blive udgivet fire gange årligt i forbindelse med udgangen af de enkelte kvartaler, og det forventes, at det vil udkomme første gang efter 1. kvartal 2022.

I samme ombæring opdateres indekset for dagrenovation og slamsugning.

Relateret indhold