Foto: Colourbox

24.01.22 ATL Nyheder

Nye EU-regler træder i kraft den 2. februar

Den 2. februar træder næste del af EU’s vejpakke i kraft. Det gælder blandt andet reglerne om udstationering af chauffører. Vognmænd, der kører international godstransport og cabotagekørsel, skal derfor være særligt opmærksomme på de nye regler.

De nye regler betyder, at en chauffør, der kører i et andet EU-land er udstationeret, når lastbilen udfører cabotagekørsel, vejdelen af en kombineret transport og ikke-bilateral international transport (tredjelandskørsel).

En chauffør er ikke udstationeret, når han/hun udfører transport med varer til eller fra det land, hvor lastbilen er indregistreret og vognmanden har sine godskørselstilladelser. Tilsvarende er chauffører ikke udstationeret i de lande, som vedkommende kører i transit igennem uden at aflevere eller læsse varer.

Senest ved udstationeringens start skal vognmanden anmelde dette til værtslandet ved at udfylde en udstationeringserklæring i det fælles europæiske informationssystem, IMI.

Ved vejsidekontrol skal chaufføren vise en kopi af udstationeringserklæringen, fragtbreve samt køre- og hviletidsdata fra tachografen.

Når en chauffør er udstationeret, er han omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder i det land han kører i. Hvis myndighederne anmoder om det via IMI-systemet, skal vognmanden fremsende blandt andet fragtbrev, lønsedler, ansættelseskontrakt og bevis for aflønning.

Udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og vejdelen af en kombineret transport i Danmark, vil fortsat skulle have en løn, der svarer til det, der gælder for en tilsvarende dansk chauffør. Den aktuelle timesats kan ses på Færdselsstyrelsens hjemmeside: Salary conditions (fstyr.dk)

Snarest efter at chaufføren har krydset en grænse mellem to lande, skal chaufføren holde ind og indtaste landekoden i kontrolapparatet (tachografen).

Medlemsstaterne er forpligtet til at udføre kontrol med arbejdstidsdirektivet for chauffører. De danske regler er dog endnu ikke på plads.

For yderligere information og vejledning kontakt ATL eller DI Transport.

Relateret indhold