Foto: Colourbox

01.04.22 ATL Nyheder

Appel fra branchen: Stop jagten på chauffører, som kører med grise

For over tre år siden sendte Folketinget et tydeligt signal til myndighederne: Chauffører på grisetransporter er kun ansvarlige for skader på grisene, hvis de er opstået under transporten. Men siden er anklagemyndigheden fortsat med at rejse sager mod chaufførerne. Derfor beder en samlet transportbranche nu justitsministeren om at gribe ind.

Chaufføren har kun et kort øjeblik til at vurdere grisene, når de passerer forbi ham på vej ind i lastbilen. Og det kan være umuligt at se, om en gris har brok, et sår eller andre skader. Alligevel er der utallige eksempler på, at chauffører har fået bøder på op til 25.000 kroner, fordi de har kørt en gris til slagteriet, som en dyrlæge efterfølgende har vurderet ikke er transportegnet.

I den over tre år gamle politiske aftale blev det præciseret, at det først og fremmest er landmanden og transportvirksomheden, der er ansvarlige for, at grisene er transportegnede. Det har ført til et fald i antallet af politianmeldelser - men ikke et stort nok fald, mener DI Transport, ATL, 3F Transport, Dansk Erhverv, DTL og ITD, som nu har henvendt sig til justitsministeren.

Der er stadig stribevis af sager, hvor transportvirksomheden og chaufføren bliver sigtet. I nogle sager slipper chaufførerne for at få en bøde, men de bliver alligevel i flere tilfælde dømt til at betale op til halvdelen af sagsomkostningerne. Og det kan være mange penge, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.
Dertil kommer det psykiske pres, der bliver lagt på chaufførerne. Det er helt urimelig situation at sætte dem i. siger han.

Der er eksempler på sager, hvor chaufføren og vognmanden er blevet dømt, selvom skaderne på grisen først har vist sig efter, at den er blevet slagtet.

Hvis man skal skære grisen op for at se, at den er skadet. Så kan man vel ikke forlange, at chaufføren og vognmanden har et ansvar? spørger Lars William Wesch retorisk.

Der er stor forskel fra landsdel til landsdel på, hvordan embedsdyrlægerne vurderer sagerne. Et sted i landet risikerer en chauffør at blive sigtet. Et andet sted går han fri.

Sagerne bygger ofte på skøn. Det udfordrer den enkeltes retssikkerhed, og det understreger endnu engang, at ansvaret bør ligge hos landmændene, siger Lars William Wesch.

DI Transport, ATL, 3F Transport, Dansk Erhverv, DTL og ITD har sendt fire ønsker til justitsminister Nick Hækkerup.

  1. Drop de gamle sager mod chauffører, som stammer fra før politikerne besluttede at ændre praksis.
  2. Transportvirksomheder og chauffører bør kun blive sigtet, hvis skaderne er sket under transporten. Og chauffører og transportvirksomheder skal kun tiltales i sager, hvor der er tale om grov uagtsomhed.
  3. Anklagemyndigheden bør kun rejse sigtelse mod chauffører og transportvirksomheder i sager, hvor embedsdyrlægen og Fødevarestyrelsen har politianmeldt chaufføren og transportvirksomheden.
  4. En gennemgang af grisens skader efter slagtning bør ikke bruges i vurderingen af, om chaufføren eller transportvirksomheden skulle have opdaget skaden.

Relateret indhold